Økonomi

Her kan du, som tilskudsmodtager læse lidt om økonomien i et projekt og hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse.

Tilskudsberettigede udgifter

Hvor finder du som tilskudsmodtager ud af, hvilke udgifter der er tilskudsberettigede og hvilke der ikke er?

Løn til medarbejdere i projektet

Her er det muligt at læse mere om løn til medarbejdere i et projekt og hvordan dette skal opgøres i henholdsvis budget og regnskab.

Udgifter til eksterne køb

Hvad skal du være opmærksom på, i forbindelse med udgifter til eksterne køb.

Bogføring

Hvilke regler gælder for, hvornår en udgift kan og skal være bogført?

Dokumentation for betaling

Læs her om, hvilke krav der stilles til dokumentation i forhold til betaling af en udgift i regnskabet.

Udbetaling

Værd at vide om udbetaling af tilskud fra Social- og Boligstyrelsen.

Tilbageholdelse, bortfald eller tilbagebetaling

Her finder du information omkring returbetaling af midler samt konsekvenser ved manglende returbetaling. 

Moms

Moms er en tilskudsberettiget omkostning, såfremt tilskudsmodtager kan dokumentere at være endelig bærer af udgiften.