Tilskudsberettigede udgifter

Her kan du læse lidt om sparsommelighed, budgetter og tilskudsberettigede udgifter.

Ansøger skal udvise sparsommelighed ved fastlæggelse af niveauerne i budgetposterne. Projektets udgifter skal anføres under specifikke budgetposter i budgettet og kan begrundes ved udfyldelse af budgetnoter, der begrunder projektets finansieringsbehov.

Sandfærdigt budget

Budgettet skal udarbejdes på en sådan måde, at det udgør en fyldestgørende og sandfærdig beskrivelse af projektets forventede udgifter i forhold til det ansøgte projekt.

Definitionen på tilskudsberettigede udgifter og ikke tilskudsberettigede udgifter er anført i vejledning til ansøgningspuljen eller tilskuddet.

Husk at udspecificere posterne

Alle udgiftsposter skal så vidt muligt udspecificeres i antal enheder og pris pr. enhed.

Hvis projektet f. eks. indebærer afholdelse af to konferencer inden for det samme projektperiode, og hver af konferencerne koster 100.000 kr., anføres to enheder á 100.000 kr. i den projektperiode, hvor konferencerne og dermed udgifterne forventes afholdt.

Kontakt

Tilskudsadministration