Gældende regler for tilskudsområdet

Her kan du orientere dig om regler på tilskudsområdet samt finde politiske aftaler, herunder bl.a. finansloven og satsreserveaftalen.

Der kan være en række spørgsmål i forbindelse med ansøgning af midler fra en ansøgningspulje eller afrapportering i form af udfyldelse af rapport og regnskab. Social- og Boligstyrelsen har derfor samlet gældende regler, vejledninger og politiske aftaler for ansøgningspuljer på denne side.

Du kan bl.a. finde betingelser for tilskudsmodtagere samt gældende politiske aftaler på Social-, Bolig- og Ældreministeriets område. 

Når du ansøger en pulje, er der flere forskellige bestemmelser, du skal overholde.

I forhold til udarbejdelse af budgettet skal du fx være opmærksom på at anvende statens lave kørselstakst til kørsel i egen bil.

Til brug for udarbejdelse af budgettet har Social- og Boligstyrelsen derfor udarbejdet en vejledning. 

Læs vejledning om udarbejdelse af budget

Se statens kørselstakster

Når du modtager tilskud fra en ansøgningspulje, er der en række betingelser, du skal leve op til. Dette vil fremgå af den specifikke puljebekendtgørelse. Modtager du tilskud, der er omfattet af bekendtgørelse om regnskab og revision fra januar 2014, kan du læse om betingelserne nedenfor. Bemærk, at det ikke gælder for tilskud med hjemmel i særskilt puljebekendtgørelse.

Læs betingelser for tilskud, der er omfattet af bekendtgørelse om regnskab og revision fra januar 2014

Du skal som tilskudsmodtager afrapportere i form af rapporter og regnskab inden for de frister, der fremgår af dit tilskudsbrev. Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet skabeloner for rapport og regnskab, som kan findes på de enkelte puljespecifikke sider.

Hvis du modtager udlodningsmidler, er du omfattet af bekendtgørelse om regnskab og revision af tilskud for udlodningsmidler. 

Læs bekendtgørelse om regnskab og revision af tilskud for udlodningsmidler

Social- og Boligstyrelsen udmønter ansøgningspuljer, der er aftalt som en del af de årlige reservepuljeforhandlinger og den årlige aftale om finansloven.

Hvis du i god tid ønsker at orientere dig om ansøgningspuljerne, kan du læse anmærkningsteksterne for ansøgningspuljerne i finanslovens § 15 for Social-, Bolig- og Ældreministeriet og i de årlige reservepuljeaftaler.

På Finansministeriets hjemmeside kan du læse finanslovene og finanslovsforslag på det sociale område:

Læs finansloven for 2023 for Social- og Ældreministeriet § 15 (pdf)

Læs finansloven for 2022 for Social- og Ældreministeriet § 15 (pdf)

Læs finansloven for 2021 for Social- og Indenrigsministeriet § 15 (pdf)

Læs finansloven for 2020 for Social- og Indenrigsministeriet § 15 (pdf)

Læs finansloven for 2019 for Social- og Børneministeriet § 15 (pdf)

Læs finansloven for 2018 for Social- og Børneministeriet § 15 (pdf)

Nedenfor kan du se alle satspuljeaftalerne fra 2011-19 samt aftalerne for Udviklings- og Investeringsprogrammerne (UIP) på voksenområdet.

Læs aftale om udmøntning af reserven 2020 til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023

Læs satspuljeaftalen for 2019-22

Læs aftalerne for Udviklings- og Investeringsprogrammerne (UIP)

Social- og Boligstyrelsen er en statslig myndighed. Ud over de juridiske rammer, der findes i finansloven og aftaletekster, er der i staten fastsatte regler og retningslinjer for tilskudsforvaltning.

Det drejer sig bl.a. om følgende regler og vejledninger:

  • Forvaltningsloven
  • Offentlighedsloven
  • Budgetvejledningen
  • Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning
  • Ombudsmandens retningslinjer for god forvaltningsskik
  • Rigsrevisionens anbefalinger

Kontakt

Tilskudsadministration