Kategorier af driftstilskudsmodtagere

Modtager din institution driftstilskud? Se her, hvilken kategori din institution tilhører. Kategorierne har betydning for, hvilken dokumentation der skal sendes til Social- og Boligstyrelsen.

Driftstilskudsmodtagere er opdelt i forskellige kategorier. Den dokumentation du skal indsende til Social- og Boligstyrelsen, når du har modtaget et driftstilskud, afhænger af, hvilken kategori jeres institution tilhører. Her på siden kan du orientere dig om de forskellige kategorier af institutioner.

De regelsæt, som de forskellige kategorier er underlagt, er beskrevet i ”Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet”. Se kapitel 2 for kategori A-institutioner, kapitel 3 for kategori B-institutioner, og kapitel 4 for Kategori C- og D-institutioner.

Find driftsbekendtgørelsen for 2024 her

Find driftsbekendtgørelsen for 2023 her

Find driftsbekendtgørelsen for 2022 her

Vær opmærksom på fristerne for indsendelse af materiale. De generelle frister fremgår af denne side, men det er vigtigt, at I orienterer jer i det tilskudsbrev, I har modtaget, hvor I kan se de specifikke frister for jeres institution.

Gå til årshjul og frister for driftstilskudsmodtagere her

Jeres institution er i kategori A, hvis:

 • staten har bidraget til jeres oprettelse og/eller fastsættelsen af jeres formål
 • jeres driftstilskud fra Social- og Boligstyrelsen er på 5 mio. kr. eller derover
 • jeres driftstilskud forventes at dække mere end 50 pct. af jeres samlede driftsindtægter
 • jeres driftstilskud er givet til en periode på 4 år eller derover

Hvis ovenstående gør sig gældende for jer, er I underlagt alle bestemmelser i budgetvejledningens punkt 2.4.9.

Læs Budgetvejledningens punkt 2.4.9.

For både kategori A og B-institutioner er der udarbejdet såkaldte administrationsinstrukser. Administrationsinstrukserne indeholder en mere detaljeret beskrivelse af de mest centrale regelsæt og styringsforhold mv., som gælder for de omfattede institutioner.

Instrukserne beskriver også ansvars- og kompetencefordelingen mellem institutionens bestyrelse/ledelse på den ene side og Social- og Boligstyrelsen på den anden side.

Læs administrationsinstruks for kategori A-institutioner for 2024

Læs administrationsinstruks for kategori A-institutioner for 2023

Jeres institution er i kategori B, hvis:

 • I er en selvejende institution, frivillig forening, interesseorganisation mv., som er oprettet på privat initiativ, og hvor staten ikke har bidraget jeres oprettelse og/eller fastsættelsen af jeres formål
 • jeres driftstilskud fra Social- og Boligstyrelsen er på 5 mio. kr. eller derover
 • jeres driftstilskud forventes at dække mere end 50 pct. af jeres samlede driftsindtægter
 • jeres driftstilskud er givet til en periode på 4 år er derover.

Hvis ovenstående gør sig gældende for jer, er I generelt underlagt bestemmelserne i budgetvejledningens punkt 2.4.9.

I er dog ikke underlagt bestemmelserne om dispositionsberettigede personer, løn- og ansættelsesvilkår for institutionens personale samt de statslige regnskabsregler.

Læs Budgetvejledningens punkt 2.4.9.

For både kategori A og B-institutioner er der udarbejdet såkaldte administrationsinstrukser. Administrationsinstrukserne indeholder en mere detaljeret beskrivelse af de mest centrale regelsæt og styringsforhold mv., som gælder for de omfattede institutioner.

Instrukserne beskriver også ansvars- og kompetencefordelingen mellem institutionens bestyrelse/ledelse på den ene side og Social- og Boligstyrelsen på den anden side.

Læs administrationsinstruks for kategori B-institutioner for 2024

Læs administrationsinstruks for kategori B-institutioner for 2023  

Jeres institution er i kategori C, hvis:

 • I modtager under 5 mio. kr. årligt i driftstilskud fra Social- og Boligstyrelsen og/eller jeres driftstilskud forventes at dække mindre end 50 pct. af jeres samlede driftsindtægter
 • jeres driftstilskud er givet til en periode på 4 år eller derover, eller hvis mindst et af jeres driftstilskud er givet til en periode på 4 år eller derover, såfremt I modtager flere driftstilskud.

Jeres institution er i kategori D, hvis:

 • alle jeres driftstilskud er midlertidige, dvs. givet for en periode på under 4 år

Kontakt

Tilskudsadministration

ULFRI, ULHAN og direkte tilskud ikke omfattet

Hvis din institution modtager tilskud til driftsudgifter via en ansøgningspulje (fx ULFRI eller ULHAN), henvises der til den relevante puljes side.

Hvis din institution modtager et direkte tilskud, henvises der til dit tilskudsbrev eller til sektionen om direkte tilskud i menuen. 

Ovenstående typer tilskud er ikke omfattet af information på denne side om driftstilskud.