Oversigt over driftstilskudsmodtagere

På denne side kan du orientere dig om, hvilke institutioner der modtager driftstilskud i 2024.

 • Center for Frivilligt Socialt Arbejde
 • Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord
 • Center for Seksuelt Misbrugte Syd
 • Center for Seksuelt Misbrugte Øst
 • Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
 • Døvefilm
 • Bedre Psykiatri
 • Dansk Stalking Center
 • Det Nationale Sorgcenter - Behandlings-, videns- og kompetencecenter (Børn, Unge og Sorg)
 • Foreningen Grønlandske Børn
 • Forældre og Sorg
 • Landsforeningen Børns Voksenvenner
 • Lev Uden Vold
 • Projekt Udenfor
 • SAND – De hjemløses landsorganisation
 • ULF – Udviklingshæmmedes Landsforbund
 • Baglandet i København
 • Baglandet i Vejle
 • Baglandet i Aalborg
 • Baglandet i Aarhus
 • BrugerForeningen for aktive stofbrugere
 • Brugernes Akademi
 • Bryd Tavsheden
 • Børnesagens Fællesråd
 • Børns Vilkår
 • Café Exit
 • Center for Rusmiddelforskning
 • Center for Selvmordsforskning
 • Danish International Adoption
 • Danner
 • Dansk Arbejder Idrætsforbund (Idræt for sindet)
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Kvindesamfund
 • Danske Døves Landsforbund
 • Danske Ældreråd
 • De Anbragtes Vilkår
 • Den nationale vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning
 • Det Grønlandske Hus i København
 • Det Grønlandske Hus i Odense
 • Det Grønlandske Hus i Aalborg
 • Det Grønlandske Hus i Aarhus
 • Dialog mod vold (Askovfonden)
 • Egmont Højskolen
 • FBU ForældreLANDSforeningen
 • Folkehøjskolernes Forening i Danmark
 • Fonden FBU Forældrestøtte
 • Fonden for Socialt Ansvar
 • Foreningen Danske Døvblinde
 • Forsorgsmuseet
 • Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark
 • Gadejuristen
 • Girl Talk
 • Glad-fonden (TV-Glad)
 • Home-Start Familiekontakt Danmark
 • Joannahuset
 • KFUK’s Sociale Arbejde (Reden i København, Odense, Aarhus og Aalborg)
 • Kirkens Korshær (Natcaféen)
 • Kofoeds skole (Døgnværestedet for udsatte grønlændere)
 • Kofoeds Skole i Nuuk
 • Kvisten - Center for personer udsat for seksuelle overgreb
 • Københavns Kommune (Mobilityinstruktører)
 • Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
 • Landsforeningen af Væresteder
 • Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser
 • Landsforeningen Spor
 • Landsforeningen Ungdomsringen
 • LGBT+
 • Linie 14
 • Mentorbarn
 • Mødrehjælpen
 • Møltrup Optagelseshjem
 • Næstved Kommune
 • Odense Kommune
 • OMBOLD
 • Psykiatrifonden
 • Red Barnet
 • Røde Kors
 • RådgivningsDanmark
 • SAVN
 • SIND Ungdom
 • Sjældne diagnoser
 • Stenbroens jurister
 • Sozialdienst Nordschleswig
 • Startlinjen
 • Ventilen Danmark
 • Ældre Sagen
 • Aalborg Kommune (Behandlingsenhed Nord)
 • Aarhus kommune (Familiecentret og Børnecentret)
 • BROEN
 • Foreningen Hus Forbi
 • Foreningen Social Talks
 • Gadens Stemmer
 • Lykkeliga
 • Ungdommens Røde Kors

Kontakt

Tilskudsadministration

ULFRI, ULHAN og direkte tilskud ikke omfattet

Hvis din institution modtager tilskud til driftsudgifter via en ansøgningspulje (fx ULFRI eller ULHAN), henvises der til den relevante puljes side.

Hvis din institution modtager et direkte tilskud, henvises der til dit tilskudsbrev eller til sektionen om direkte tilskud i menuen. 

Ovenstående typer tilskud er ikke omfattet af information på denne side om driftstilskud.