Ansøgningsprocessen

Social- og Boligstyrelsen har samlet nogle gode råd om ansøgningsprocessen.

Der kan være en del spørgsmål forbundet med en ansøgningsproces og for at hjælpe dig godt på vej, har Social- og Boligstyrelsen her samlet en række råd og oplysninger.

Du kan både finde råd om processen før ansøgningen, selve ansøgningen og i forbindelse med afgørelsen på din ansøgning.

Som potentiel ansøger kan du allerede i finansloven og satspuljeaftalen læse beskrivelser af formål, målgruppe og ansøgerkreds for alle de ansøgningspuljer, der udmøntes i det kommende år. Du kan dermed tidligt få et overblik over hvilke ansøgningspuljer, der er relevante for netop din organisation.

I starten af det nye finansår kan du begynde at orientere dig i puljekalenderen. Puljekalenderen viser, hvornår ansøgningspuljerne på social- og ældreområdet udmeldes og udmøntes i løbet af året på kvartalsbasis. Der uploades også en kalender med den kommende måneds udmeldinger og udmøntninger.

Find og læs puljekalenderen

Du kan også holde dig ajour via Høringsportalen, hvor alle bekendtgørelser til ansøgningspuljer sendes i høring, inden de udmeldes.

Læs mere om høringer

Endelig kan du via Social- og Boligstyrelsens hjemmeside samt nyhedsbrevet holde dig orienteret om, præcis hvornår puljerne er udmeldt, og ansøgninger kan indsendes.

Tilmelding til Social- og Boligstyrelsens nyhedsbrev

5 gode råd før du går i gang med ansøgningen

 1. Læs satspuljeaftalerne og finansloven for at se, om der kan være ansøgningspuljer af relevans for netop din organisation.
 2. Hold dig orienteret i puljekalenderen på sbst.dk, så du ved, hvornår årets ansøgningspuljer på social- og ældreområdet forventes udmeldt.
 3. Læs udkast til bekendtgørelser på Høringsportalen – det betyder, at en ansøgningspulje snart er på vej.
 4. Tilmeld dig Social- og Boligstyrelsens nyhedsbrev, så du bliver orienteret så snart, ansøgningspuljerne udmeldes.
 5. Planlæg hvem i organisationen, der skal stå for ansøgningen og hvornår, der sættes tid af til det.

Når en ansøgningspulje er udmeldt, kan der indsendes ansøgninger.

Det er vigtigt, at du starter med at skrive ansøgningen i god tid. Den gode ansøgning kræver grundig læsning af vejledning og bekendtgørelse samt gennemtænkning af dit projekts indhold og aktiviteter. Desuden kan det tage tid at indsamle den dokumentation, der efterspørges i forbindelse med den pågældende pulje samt at involvere dem i organisationen, der kan hjælpe med udarbejdelsen af ansøgningen.

OBS: Det er vigtigt, at du sikrer dig, at I lever op til formalia for puljen, før du sender din ansøgning. Du skal være opmærksom på, at Social- og Boligstyrelsen har ret til at afvise ansøgninger, som ikke opfylder formalia. Det vil fx være tilfældet, hvis du som ansøger ikke har anvendt ansøgningspuljens ansøgningsskema eller budgetskema, hvis alle obligatoriske bilag ikke er vedlagt ansøgningen, eller hvis anslagsbegrænsninger i tekstfelter i ansøgningsskemaet er overskredet.

Læs mere om krav og procedure i vejledningen til den specifikke ansøgningspulje på puljens side.

Det skal du bruge

1. Dit MitID Erhverv hvis du ønsker at søge via
Tilskudsportalen

2. Din ansøgning, tilhørende budgetskema og eventuelle bilag, herunder budgetnoter. Skabeloner til disse findes på den enkelte ansøgningspuljes side.

Hvis du oplever tekniske problemer under indsendelse af din ansøgning, se da nedenstående vejledning.
Vejledning, hvis du oplever tekniske problemer 

Når Social- og Boligstyrelsen har sagsbehandlet alle ansøgninger og truffet en afgørelse, modtager alle ansøgere enten et tilskudsbrev, et reservationsbrev eller et afslagsbrev. De to første typer breve betyder, at dit projekt har modtaget tilskud, og at der skal indsendes nogle dokumenter for at få udbetalt tilskuddet.

5 gode råd hvis du har fået tilskud

 1. Læs tilskudsbrevet grundigt.
 2. Indsend tilkendegivelsesblanket eller acceptér tilskuddet på Tilskudsportalen og indsend de dokumenter, der bedes om i tilskudsbrevet for at få udbetalt tilskuddet.
  Tilkendegivelsesblanket 
 3. Kontakt Social- og Boligstyrelsens Tilskudsadministration, hvis du har spørgsmål til udbetaling af tilskuddet. 
 4. Kontakt Social- og Boligstyrelsens Tilskudsadministration, hvis der opstår ændringer undervejs i projektet, fx projekt- og budgetændringer.
  Læs mere om projekt- og budgetændringer
 5. Sørg for at indsende rapport og regnskab, når projektet er afsluttet inden for de frister, der står i tilskudsbrevet. Skabelonen til rapport og regnskab findes på de enkelte puljesider.
  Find de enkelte pulesider her

Hvis der er mange ansøgere til en ansøgningspulje, eller ansøgningerne ikke lever op til kriterierne for puljen, er der også ansøgere, som får afslag på ansøgningen. Hvis du er i den situation, er der flere ting, du kan gøre.

5 gode råd hvis du har fået afslag på din ansøgning

 1. Læs afslagsbrevet grundigt. Det vil fremgå heraf, hvorfor din ansøgning har fået afslag.
 2. Kontakt Social- og Boligstyrelsens Tilskudsadministration, hvis du stadig er i tvivl om, hvorfor dit projekt har fået afslag.
 3. Lær af processen. Der er meget læring at hente fra en ansøgningsproces, og kombineret med afslagsbegrundelsen i afslagsbrevet vil du allerede være bedre rustet til næste gang, du skal ansøge en pulje.
 4. Del erfaringer om ansøgningsprocessen internt i din organisation. Vidensdeling og erfaringsudveksling kan være gavnligt, så I er bedre rustet næste gang, I skal søge en pulje. 
 5. Opsøg sparring og inspiration fra organisationer, som har fået tilskud. Lær af hinanden og få gode råd fra dem, som er lykkes med deres ansøgning.

Kontakt

Tilskudsadministration