Driftstilskud

Herunder kan du finde yderligere information om driftstilskud. Få overblik over, hvad et driftstilskud er, hvilke krav der stilles, hvem der modtager driftstilskud mv.

Modtagere af driftstilskud står opført med navn på finansloven, og pengene kan derfor gives direkte til institutionen. Det fremgår også af finansloven, hvor stort et driftstilskud modtageren skal have og i hvilke år. Derudover stiller Social- og Boligstyrelsen en række krav i forbindelse med udbetaling af driftstilskud, som man som tilskudsmodtager skal leve op til.

Hvilke krav stilles der?

Kravene står beskrevet i tilskudsbrevet, som man som driftstilskudsmodtager får tilsendt i januar, efter finansloven er vedtaget. Såfremt man som tilskudsmodtager har indsendt dokumentation som beskrevet under betingelser for udbetaling i tilskudsbrevet rettidigt, kan man forvente at modtage første udbetaling i februar måned.

Yderligere spørgsmål

Der kan være en del spørgsmål forbundet med driftstilskud. Vi har derfor samlet en række oplysninger om området på denne og de følgende sider.

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på, er du velkommen til at kontakte Social- og Boligstyrelsens driftsteam. Social- og Boligstyrelsen kontaktes via Tilskudsportalen. Hvis du ikke er oprettet på tilskudsportalen, kan Social- og Boligstyrelsen kontaktes på mail: tilskudsforvaltning@sbst.dk eller på telefon: 72 42 41 33.

Et driftstilskud er en bevilling opført direkte på finansloven til navngivne institutioner, organisationer, foreninger, kommuner mv.

Bevillingen gives typisk som tilskud til institutionernes driftsudgifter som fx løn, husleje mv., men kan også være bundet til institutioners drift af en specifik opgave. Der kan både være tale om permanent bevilling eller en tidsafgrænset bevilling.

Det er en politisk beslutning, hvilke institutioner, der skal modtage driftstilskud. Dette sker i forbindelse med de årlige finanslovsforhandlinger, SSA-reserveforhandlinger eller andre politiske aftaler.

Social- og Boligstyrelsen har ansvaret for udbetalingen, administrationen og tilsynet med driftstilskuddene til institutioner, organisationer, foreninger m.v. under Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Hvis en institution er blevet tildelt et driftstilskud, vil det som udgangspunkt fremgå af det pågældende års finanslov. Institutionen modtager et tilskudsbrev på deres driftstilskud i starten af det år, hvor tilskuddet starter. 

Gå til oversigten over de institutioner, der modtager driftstilskud

Institutionen modtager et tilskudsbrev på deres driftstilskud i starten af det år, hvor tilskuddet starter. Brevet indeholder en række informationer vedrørende tilskuddets størrelse samt de nærmere regler og krav til institutionen som driftstilskudsmodtager.

De krav man som modtager af driftstilskud skal leve op til, afhænger af hvilken kategori institutionen hører under som driftstilskudsmodtager. Hvilken kategori man hører under som driftstilskudsmodtager vil altid fremgå af driftstilskudsbrevet.

Læs mere om kategorierne og de krav, der stilles til dem

Hvis en institution modtager et fast statsligt tilskud til drift på 5 mio. kr. eller derover årligt, og hvis tilskuddet udgør mere end 50 procent af institutionens ordinære driftsindtægter, gælder der nogle specifikke regler for den.

Hvilke regler, institutionen er underlagt, afhænger af, hvilken kategori institutionen er omfattet af.

Læs mere om kategorierne og de krav, der stilles til dem

Modtagere af driftstilskud skal opfylde en række krav om indsendelse af materialer. Det er vigtigt, at materialerne indsendes via den korrekte kommunikationskanal.

Hvis du er oprettet på Tilskudsportalen, kan denne benyttes til indsendelse af alt materiale. Du kan tilgå Tilskudsportalen her.

Hvis du ikke er oprettet på Tilskudsportalen, bedes du indsende alt materiale til tilskudsforvaltning@sbst.dk.

 

Vigtig information vedrørende tilskudsbreve for 2024

Der kan i jeres tilskudsbrev være henvist til den forkerte bekendtgørelse vedr. indhentelse af børneattest for modtagere af driftstilskud.

Den rigtige bekendtgørelse finder I her.

 

Kontakt

Tilskudsadministration

Vigtig information til frivilligcentre

Læs venligst rettelse til tilskudsbrevet for 2023 vedr. afrapportering på udviklingsplan.

Læs rettelsen her

ULFRI, ULHAN og direkte tilskud ikke omfattet

Hvis din institution modtager tilskud til driftsudgifter via en ansøgningspulje (fx ULFRI eller ULHAN), henvises der til den relevante puljes side.

Hvis din institution modtager et direkte tilskud, henvises der til dit tilskudsbrev eller til sektionen om direkte tilskud i menuen. 

Ovenstående typer tilskud er ikke omfattet af information på denne side om driftstilskud.