Dokumentation for indhold og aktiviteter

Her finder du mere information omkring hvilke krav der er til dokumentation af indhold og aktiviteter i projektet

Du skal, som tilskudsmodtager kunne dokumentere, at de konkrete aktiviteter i projektet er gennemført. Dette kan for eksempel være i form af kalender, mødereferater, billeder og lignende.

Projektet skal ligeledes kunne dokumentere, at indkøbte materialer er til stede.

Dokumentation for fremmøde

Projektet bør opbevare dokumentation for gennemførelsen af deltageraktiviteter i form af eksempelvis en fremmødeprotokol. Her registreres deltagernes daglige fremmøde.

Dokumentationen skal opbevares sammen med projektets øvrige materiale i 5 år, regnet fra udgangen af det kalenderår, hvor projektets sidste regnskab afgives efter at projektet er afsluttet.

 

Kontakt

Tilskudsadministration