Indberetning til Skattestyrelsen, opbevaring af dokumenter og kontrol af projektet

Her kan du læse mere om dine forpligtelser som tilskudsmodtager i forhold til Skattestyrelsen samt opbevaring af dokumenter.

Indberetning til Skattestyrelsen

Alle tilskud bliver indberettet til Skattestyrelsen, uanset om det udbetalte tilskud er skattefrit eller ej. Beløbet får en særlig kode, der angiver at tilskuddet er givet for at fremme særlige sociale formål.

Tilskudsforvaltningens indberetning af tilskud forudsætter det identifikationsnummer, som projektet normalt anvender over for Skattestyrelsen – det vil sige projektets CVR-nummer. Oplysninger om CVR-nummer skal angives på tilkendegivelsesblanketten.

Opmærksomheden henledes på, at selvom Social- og Boligstyrelsen indberetter tilskud til Skattestyrelsen, så har tilskudsmodtager selv pligt til at opgive skattepligtige beløb som eksempelvis løn til skattemyndighederne.

Opbevaring af dokumentation og kontrol af projektet

Tilskudsmodtager er ansvarlig for at opbevare alle regnskabsbilag, betalingsdokumentation og dokumentation for projektets aktiviteter. Herunder også bilag vedrørende deltagere i projektet, der viser, at disse er omfattet af målgruppen.

Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år regnet fra udgangen af det kalenderår, hvor projektets sidste regnskab afgives. Dokumentationskravet gælder også efter projektets afslutning, uanset om tilskudsmodtager har udskiftet eller ændret elektroniske systemer i projektperioden.

Kontakt

Tilskudsadministration