Orientering til borgere med funktionsnedsættelse, der vil søge en ansøgningspulje

 
Borgere med funktionsnedsættelse, der ønsker at søge Social- og Boligstyrelsens ansøgningspuljer, men som på grund af en funktionsnedsættelse har behov for hjælp og vejledning i forbindelse med ansøgningsprocessen, kan rette henvendelse til Tilskudsadministration.
 
For at Social- og Boligstyrelsen kan vejlede ansøger bedst muligt, skal kontakten være etableret i god tid inden puljens ansøgningsfrist.

Kontakt

Tilskudsadministration