Hjemløshed

På hjemløshedsområdet arbejder Social- og Boligstyrelsen med indsamling og formidling af viden og implementering af metoder. På disse sider finder du informationer om hjemløshedsområdet i Danmark.

Omstilling af hjemløshedsområdet

Læs om hovedpunkter i lovændringerne samt om praksisimplikationer for kommuner og boformer.

Rådgivning på hjemløshedsområdet

Social- og Boligstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, § 110-boformer og andre aktører, der arbejder på hjemløshedsområdet.

Housing First

Allerførst skal borgeren have en bolig. Det er den bærende idé i Housing First, som understøttes af lovgivningen.

Det Nationale Partnerskab mod Hjemløshed

Læs om Det Nationale Partnerskab, der understøtter omlægningen af indsatsen mod hjemløshed.

Podcasts om omlægningen af hjemløshedsindsatsen

I en podcastserie i to afsnit fortæller eksperter om den nye lovgivning på hjemløshedsområdet, og hvordan den kan implementeres.

Få mere at vide på social.dk

Vi opbygger en ny platform – social.dk – for data og viden på socialområdet. Du kan derfor finde mere viden om hjemløshed der.