Diplomuddannelse i rusmiddelbehandling

Diplomuddannelsen i rusmiddelbehandling er en uddannelse, der går på tværs af sundheds- og socialområdet. Uddannelsen klæder de studerende på til at give en virksom og velfunderet rusmiddelbehandling.

Diplomuddannelsen i rusmiddelbehandling er en tværfaglig rusmiddelbehandleruddannelse på tværs af alkohol- og stofområdet og sundheds- og socialområdet.

Uddannelsen er bygget op som en praksisnær uddannelse, der skal klæde de studerende på til at yde rusmiddelbehandling til mennesker med forskellige rusmiddelproblematikker.

Uddannelsens indhold

En fuld uddannelse består af tre obligatoriske moduler, et valgmodul og et afgangsprojekt.

De obligatoriske moduler omfatter:

 1. Rammer og målgruppeforståelse i rusmiddelbehandlingen
 2. Behandlingsmetoder i rusmiddelbehandlingen
 3. Behandlingstilrettelæggelse i rusmiddelbehandlingen.

På valgmodulet har den studerende mulighed for at specialisere sig inden for et særligt område, afhængigt af arbejdsområde og interesse.

Valgmodulerne omfatter:

 1. Mennesker med multiple problemer og rusmiddelbrug
 2. Unge med et problematisk rusmiddelbrug
 3. Familieorienteret rusmiddelbehandling
 4. Kognitive metoder i rusmiddelbehandling.

Til afgangsprojektet skal den studerende lave en undersøgelse med empiri fra egen behandlerpraksis. Projektet afsluttes med en mundtlig eksamen.

Ved at tage den samlede diplomuddannelse får den studerende ret til at anvende betegnelsen: Diplom i rusmiddelbehandling.

Det er også muligt at nøjes med at tage enkelte moduler. I det tilfælde opnår den studerende ikke den titel, der følger med den samlede uddannelse.

Læs mere om baggrunden for uddannelsen og dens indhold i Social- og Boligstyrelsens Model for Diplomuddannelse i Rusmiddelbehandling.

Model for Diplomuddannelse i Rusmiddelbehandling

Målgruppe for uddannelsen

Målgruppen for Diplomuddannelse i Rusmiddelbehandling er primært rusmiddelbehandlere i offentligt eller privat regi. For at blive optaget på uddannelsen skal man have forudgående uddannelse på mindst et af følgende niveauer:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse.

De studerende skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at de studerende er i arbejde, når de starter på første modul, men de forventes at kunne bringe deres erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Studerende, som ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Læs mere om uddannelsen og tilmelding på Københavns Professionshøjskoles og VIA University Colleges hjemmesider:

Diplomuddannelse i rusmiddelbehandling (Københavns Professionshøjskole)

Diplomuddannelse i rusmiddelbehandling (VIA University College)

Økonomisk støtte

I 2024 og 2025 er det muligt at søge støtte til deltagergebyret. Den forventede støtte er maksimalt 10.000 kr. for et modul på 10 ECTS og 15.000 kr. for et modul på 15 ECTS. Alle, der lever op til optagelseskravene, kan søge støtte.

Læs mere på uddannelsens hjemmeside.

Fakta om Diplomuddannelse i Rusmiddelbehandling

Københavns Professionshøjskole og VIA University College har i 2022 udviklet en model for en Diplomuddannelse i Rusmiddelbehandling for Social- og Boligstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Uddannelsesmodellen er udviklet i tæt samarbejde med eksperter fra forskning og praksis.

I Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2023 er der afsat midler til etablering af uddannelsen og til medfinansiering af deltagerbetaling i 2024-25.

Initiativet gennemføres af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har indgået aftale med Københavns Professionshøjskole og VIA University College om etablering af uddannelsen. De har opgaven på vegne af hele sektoren for professionshøjskoler.

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her