Om civilsamfund

Et velfungerende civil- og velfærdssamfund kræver ikke blot en stærk privat og offentlig sektor, men også en stærk og engageret frivillig sektor.

Gennem frivillige indsatser og projekter skabes fællesskaber på tværs af generationer og social baggrund.

Frivillighed defineres som en aktivitet eller en handling der:

  • Er frivillig (uden tvang)
  • Ikke er lønnet
  • Udføres over for andre, end familie og slægt
  • Er til gavn for andre, end én selv og familien
  • Er af formel karakter (til forskel fra almindelig hjælpsomhed)

Udvikling af det frivillige sociale arbejde

Social- og Boligstyrelsen varetager en række projekter, som udvikler og understøtter det frivillige sociale arbejde.

Ved frivilligt socialt arbejde forstås frivilligt arbejde, der har til formål at give enkeltindivider eller grupper øget velfærd og omsorg og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer.
Social- og Boligstyrelsen beskæftiger sig primært med socialområdet, hvor projekter fx kan være målrettet udsatte børn, unge og voksne, samt personer med handicap eller psykisk sårbarhed.

Styrket viden om civilsamfundet

Social- og Boligstyrelsen indsamler og formidler også viden, metoder og værktøjer til gavn for civilsamfundet. Socialstyrelsen yder også konsulentbistand i udviklingsprojekter i form af processtøtte og vidensformidling til kommuner og frivillige organisationer og arbejder for at understøtte samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund.

Civilsamfundsområdet er forankret i det center, der hedder Voksne, i Social- og Boligstyrelsen, men der samarbejdes på tværs af fagområderne og centre for udsatte børn, unge, voksne og personer med handicap.

Frivillig social indsats (Social-, Ældre- og Boligministeriet)

Centrale aktører på det frivillige sociale område (Social-, Ældre- og Boligministeriet)

Senest opdateret 19-09-2019

Kontakt

Iben Sand Olesen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her