Erfaringer fra praksis

På siderne herunder kan du læse om tilgange til og erfaringer fra praksis på civilsamfundsområdet, der bl.a. bidrager til at styrke sociale fællesskaber og afhjælpe sociale udfordringer.

Frivillig faglighed

To partnerskaber mellem kommuner, frivillige organisationer og andre aktører har sat fokus på at fremme medborgerskab og deltagelse i frivillige fællesskaber for mennesker med handicap.

Inklusion i frivillige fællesskaber

Sårbare borgere skal have styrket deres muligheder for at deltage i almene, frivillige fællesskaber på lige fod med andre borgere.