Lovende praksis for socialt udsatte grønlændere i Danmark

Social- og Boligstyrelsen beskriver praksisser målrettet socialt udsatte grønlændere ud fra redskabet ’Lovende praksis’. Beskrivelserne skal bidrage til at udbrede gode erfaringer.

I Danmark findes der en række tilbud og indsatser, som er målrettet socialt udsatte grønlændere i Danmark. Erfaringer fra praksis viser, at der kan være behov for særlige indsatser rettet mod udsatte grønlændere og grønlændere i sårbare positioner, fordi de kan møde udfordringer, som er forskellige fra andre målgrupper af udsatte personer.

Udfordringerne kan fx være manglende kendskab til det danske arbejdsmarked og offentlige system, sproglige og kulturelle barrierer eller begrænset netværk, fx for nytilflyttede grønlændere.

Der findes en række tilbud til socialt udsatte grønlændere både i kommunerne og i private organisationer. Kun få praksisser med fokus på socialt udsatte grønlændere er dog systematisk beskrevet.

Strategien skal udbrede gode erfaringer fra praksis

Socialstyrelsen laver i perioden 2017 – 2020 beskrivelser af praksis hos en række private organisationer med tilbud for socialt udsatte grønlændere i Danmark. Formålet er at udbrede erfaringer og formidle viden om praksis og metoder på området for socialt udsatte grønlændere i Danmark til andre kommuner og organisationer.

Beskrivelserne af praksis er en del af initiativet ”Fortsættelse og udbredelse af Strategien for udsatte grønlændere i Danmark” (Satspuljeaftalen 2017).

Øjebliksbilleder af praksis

Beskrivelserne er lavet af Socialstyrelsen på baggrund af interviews med organisationerne i perioden 2017 – 2019 og skriftligt materiale om praksis. Desuden har organisationerne udfyldt et spørgeskema, som er en del af redskaberne i ’Lovende praksis’, og de har kommenteret beskrivelserne. Beskrivelserne er ikke en vurdering af, hvorvidt praksis er lovende eller ej. I stedet er der lagt vægt på at beskrive erfaringerne fra praksis og dermed, hvordan forskellige aspekter af praksis bidrager til, at praksis har en god sandsynlighed for at skabe udvikling og velfærd for borgerne og samfundet.

Socialstyrelsen har udgivet den første praksisbeskrivelse ”Beskrivelse af Siammartoq ud fra redskabet Lovende Praksis - Praksis for socialt udsatte grønlændere i Danmark”.

Beskrivelse af ’Siammartoq’ ud fra lovende praksis

Siammartoq er grønlandsk og betyder ’det, der breder sig’. Siammartoq er en frivilliguddannelse i Grønlandske Børn, som varer to år. Tilbuddet retter sig mod grønlandske unge i Danmark mellem 18 og 25 år, som stadig er eller tidligere har været i en udsat position.

Siammartoq støtter de unge i at tage aktiv del i frivillige organisationer og omsætte og bearbejde deres erfaringer, så de kan blive frivillige og mentorer for udsatte børn i foreningens øvrige projekter og aktiviteter. Formålet er, at de unge udvikler deres evner til at indgå i forpligtende, meningsfulde fællesskaber som aktive, deltagende medborgere med et klart blik for eget værd og betydning for andre mennesker.

Beskrivelse af Siammartoq ud fra redskabet Lovende Praksis - Praksis for socialt udsatte grønlændere i Danmark

Få mere viden om lovende praksis

’Lovende praksis’ er praksis med en særlig god sandsynlighed for at skabe udvikling og velfærd for borgerne og samfundet, men hvor der ikke er dokumenteret viden om resultaterne af praksis. Det kan fx være, fordi der ikke er finansiering til at foretage effektmålinger, eller fordi indsatsens målgruppe er så lille og unik, at det ikke er muligt at finde kontrolgrupper eller sammenligne med anden praksis. For mange af disse praksisser, synes der dog at være en stærk formodning blandt praksisfeltet om, at indsatsen gør en positiv forskel i borgernes liv.

Begrebet er udviklet af Det Nationale Forskningscenter for velfærd (SFI, nu VIVE) sammen med Socialstyrelsen og er underbygget af forskningsprojektet ”Lovende praksis på det specialiserede socialområde” (2016).

Læs mere om lovende praksis på Socialstyrelsens hjemmeside:

Hvad er lovende praksis?

Senest opdateret 04-05-2021

Kontakt

Nicklas Petersen Abild
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her