Mødet med offentlige myndigheder

Nogle grønlændere oplever fordomme og diskrimination i mødet med det offentlige system. Der er også en del, der møder sproglige og kulturelle barrierer.

En del grønlændere oplever fordomme og diskrimination i kontakt med offentlige myndigheder og/eller institutioner på grund af deres grønlandske oprindelse.

Det gælder 14 % af de adspurgte i en undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder (2015). Procentdelen varierer afhængig af, hvilke situationer der specifikt spørges til.

Sprog- og kulturbarrierer

Der er også grønlændere, der oplever sprog- og kulturbarrierer i Danmark. Barrierer, der gør, at de ikke opnår den saglige behandling i det offentlige system, som de har ret til ifølge dansk lovgivning.

Institut for Menneskerettigheder anbefaler bl.a.:

  • at kommunerne i deres procedurer og praksis sikrer ligebehandling af grønlændere
  • at offentlige myndigheder (regioner, kommuner m.fl.) sikrer, at grønlændere kender til mulighederne for tolkning og bliver tilbudt tilstrækkelig og kvalificeret tolkning.

Du kan læse baggrunden for anbefalingerne på hjemmesiden for Institut for Menneskerettigheder.  

Rapport: Ligebehandling af grønlændere i Danmark, 2015 (Institut for Menneskerettigheder)

Senest opdateret 12-11-2018

Kontakt

Amanda Lykke Egede-Jensen
Fuldmægtig

Vil du vide mere?

SFI, Rådet for Socialt Udsatte og Institut for Menneskerettigheder har alle skrevet rapporter om udsatte grønlændere i Danmark.
 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her