Foreninger og andre aktører

Foreningen Grønlandske Børn og De Grønlandske Huse har både kulturelle og sociale tilbud til grønlændere i Danmark. Kofoeds Skole henvender sig bredt til socialt udsatte, bl.a. udsatte grønlændere.

Nogle organisationer har særligt fokus på grønlændere i Danmark. Det gælder Foreningen Grønlandske Børn og De Grønlandske Huse.

Kofoeds Skole henvender sig bredt til socialt udsatte, herunder også udsatte grønlændere i Danmark.   

Grønlandske Børn

Grønlandske Børn er en politisk uafhængig NGO, der arbejder for at sikre, at alle grønlandske børn og unge i Grønland eller Danmark, kan leve et værdigt liv med mulighed for positiv udvikling i respekt for deres rettigheder. Siden 2008 har FGB støttet ca. 800 børn gennem projekter i Grønland og Danmark.

Grønlandske Børn

De Grønlandske Huse

Der er fire Grønlandske Huse i Danmark, et i hver landsdel. De Grønlandske Huse er et mødested for grønlændere på kortere eller længere ophold i Danmark.

Husene fungerer som kultur- og informationssted for gæster fra ind- og udland, tilbyder uddannelsesvejledning til grønlandske studerende, har tilbud om åben rådgivning og sociale væresteder.

De Grønlandske Huse

Kofoeds Skole

Kofoeds Skole hjælper arbejdsledige og socialt udsatte mennesker til at hjælpe sig selv.

Skolen tilbyder værkstedsarbejde, undervisning, rådgivning, praktisk hjælp og socialt samvær. Udgangspunktet er, at alle elever skal lære at klare sig selv og tage ansvar for sit eget liv.

Hver dag besøger mere end 600 elever skolens afdelinger i København, Aarhus og Aalborg.

Kofoeds Skole

Senest opdateret 26-02-2020

Kontakt

Amanda Lykke Egede-Jensen
Fuldmægtig

Vil du vide mere?

SFI, Rådet for Socialt Udsatte og Institut for Menneskerettigheder har alle skrevet rapporter om udsatte grønlændere i Danmark.
 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her