Stigmatisering

Flere undersøgelser viser, at en stor del grønlændere i Danmark oplever stigmatisering i deres hverdag.

En række undersøgelser foretaget af SFI, Rådet for Socialt Udsatte og Institut for Menneskerettigheder viser, at en stor del grønlændere oplever stigmatisering og en fordomsfuld indstilling fra etniske danskere i deres hverdag. Stigmatiseringen finder sted over alt – fra mødet med de offentlige institutioner til sociale sammenhænge.

Oversigt over undersøgelserne

Stigmatiseringen og fordommene kommer til udtryk som fornærmende ord og vittigheder på bekostning af den grønlandske oprindelse. Eller som dårlig service eller dårlig betjening i kontakten med offentlige myndigheder eller institutioner.

Hvis du vil vide mere...

Institut for Menneskerettigheder har udgivet en rapport grønlænderes oplevelser af mødet med det danske samfund. 

Rapporten: Ligebehandling af grønlændere i Danmark, 2015 (Institut for Menneskerettigheder)

Foreningen Grønlandske Børn har produceret en film om kulturforskelle, stigmatisering og fordomme. Filmen kan ses på foreningens hjemmeside:

Filmen: Forforståelser, Nysgerrighed og Fordomme (Foreningen Grønlandske Børn) 

Senest opdateret 12-11-2018

Kontakt

Amanda Lykke Egede-Jensen
Fuldmægtig

Vil du vide mere?

SFI, Rådet for Socialt Udsatte og Institut for Menneskerettigheder har alle skrevet rapporter om udsatte grønlændere i Danmark.
 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her