Kendskab til rettigheder

Mange grønlændere kender ikke deres rettigheder eller ved, hvordan man kan klage over ulige behandling.

Personer med grønlandsk oprindelse oplever stigmatisering og diskriminering i forskellige sociale arenaer, men alligevel er det yderst sjældent, at de bruger deres ret til at klage over ulige behandling.

Ifølge Institut for Menneskerettigheder (2015) kender op mod en tredjedel ikke til retten til ikke at blive diskrimineret.

De to tredjedele, der kender til klagemuligheder ved ulige behandling, oplever det som problematisk at klage over at blive diskrimineret.

Det kan skyldes forventningen om, at en klage ikke vil ændre noget, at det er besværligt at klage, eller at det kan have negative konsekvenser at klage (Institut for Menneskerettigheder, 2015).

Især socialt udsatte grønlændere mangler viden om, hvor og hvordan man kan klage (Institut for Menneskerettigheder, 2015).

Rapporten: Ligebehandling af grønlændere i Danmark, 2015 (Institut for Menneskerettigheder)

Senest opdateret 06-11-2018

Kontakt

Amanda Lykke Egede-Jensen
Fuldmægtig

Vil du vide mere?

SFI, Rådet for Socialt Udsatte og Institut for Menneskerettigheder har alle skrevet rapporter om udsatte grønlændere i Danmark.
 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her