Særlige problemstillinger

Fem byer har udviklet deres indsatser for herboende grønlændere. Læs om deres erfaringer i forhold til specifikke områder og problemstillinger som hjemløshed, beskæftigelse, misbrug, børnefamilier, unge og nytilkomne.

Socialt udsatte grønlændere i Danmark kan have problemer med fx hjemløshed og misbrug af alkohol eller hash.

Der kan også være målgrupper blandt herboende grønlændere, som ikke aktuelt har sociale problemer, men hvor forebyggende indsatser kan være hensigtsmæssige. Det kan fx dreje sig om børnefamilier eller nytilkomne.

De fem byer København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg har alle deltaget i ’Strategien for socialt udsatte grønlændere i Danmark 2013 - 2016'. Det er sket i et samarbejde mellem kommunerne og Kofoeds Skole, De Grønlandske Huse, Foreningen Grønlandske Børn samt andre frivillige og private tilbud for herboende grønlændere.

På de følgende undersider kan du læse om byernes erfaringer og tiltag i håndteringen af en række specifikke områder og problemstillinger. De fleste af indsatserne eksisterede også før iværksættelsen af strategien, men er blevet udviklet i projektperioden.

Indsatser vedr. misbrugsproblemer

Indsatser vedr. hjemløshed 

Indsatser vedr. beskæftigelsesproblemer

Indsatser til børnefamilier

Indsatser til unge grønlændere

Indsatser til nytilkomne grønlændere

Mere viden

Et stort mindretal af grønlændere i Danmark er særligt sårbare, set i forhold til den øvrige danske befolkning.

Særlig sårbarhed blandt grønlændere i Danmark 

 

Senest opdateret 14-11-2018

Kontakt

Amanda Lykke Egede-Jensen
Fuldmægtig

Strategi 2013-16

Landets fem største byer har alle deltaget i "Strategien for socialt udsatte grønlændere i Danmark 2013 - 2016". Under strategien er mange indsatser for målgruppen blevet videreudviklet. 

På disse sider kan du læse om de fem byers indsatser og erfaringer på en række områder, der har haft særlig fokus under strategien.