Handlingsplan for styrket indsats til borgere med senfølger efter seksuelle overgreb

Handlingsplanen på senfølgeområdet skal sikre, at voksne, der er blevet udsat for seksuelle overgreb som børn eller unge, får bedre hjælp. Det tidligere Socialstyrelsen har stået for at udmønte initiativerne i handlingsplanen, der bl.a. skal styrke samarbejdet mellem behandlingstilbuddene på området, opkvalificere medarbejdere i kommunerne, sikre et brugerperspektiv i initiativerne og støtte civilsamfundstilbuddene på senfølgeområdet.

Det kan kaste lange skygger ind i voksenlivet, hvis man som barn eller ung har været udsat for seksuelle overgreb. Mange udvikler forskellige former for senfølger, som kan have indgribende konsekvenser for den enkelte og skabe et behov for støtte og behandling i voksenlivet.

Handlingsplanen blev sat i værk for at sikre voksne med senfølger en bedre og mere koordineret hjælp. Den indeholdt en række initiativer, der sammen skal løfte indsatsen på området.

Det tidligere Socialstyrelsen stod for at udmønte initiativerne i 2021 og 2022. Det skete i tæt samarbejde med forskellige samarbejdspartnere og leverandører.

Handlingsplanen kan hentes her.

I fold ud-gardinerne nedenfor kan du læse nærmere om de forskellige initiativer.

Et centralt initiativ i handlingsplanen handlede om at skabe bedre koordination og sammenhæng i borgernes behandlingsindsatser. Der blev derfor etableret tre samarbejdsfora på tværs af Centre for Seksuelt Misbrugte og behandlingspsykiatrien. De tre samarbejdsfora skulle tilvejebringe erfaringer med et styrket samarbejde, som ville kunne danne grundlag for eventuelle nye tiltag, der kunne styrke behandlingen på landsplan.

Der blev i efteråret 2021 etableret tre samarbejdsfora i henholdsvis region Hovedstaden, Syd og Midt, der opstillede mål for samarbejdet, som ved projektets afslutning blev evalueret og mundede ud i en række anbefalinger til eventuelle yderligere tiltag, der kan styrke indsatsen på senfølgeområdet.

SPOR blev inddraget som tæt samarbejdspartner for at sikre, at brugerperspektivet blev afspejlet i arbejdet. 

Det daværende Socialstyrelsen var i tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen tovholder på samarbejdsinitiativet og varetog sekretariatsfunktionen.

Det daværende Socialstyrelsen ville som led i handlingsplanen udarbejde en håndbog, der skulle støtte og vejlede kommunale medarbejdere i at opspore og møde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Håndbogen skulle fungere som et hjælpeværktøj, der kan tages i anvendelse af den enkelte fagprofessionelle før, under og efter det konkrete møde med borgere, der enten er mistanke eller viden om har senfølger. Håndbogen skulle til at indeholde viden, gode råd og inspiration til arbejdet med borgere med senfølger.

Håndbogen blev udgivet i fjerde kvartal, 2022.

Der er blevet udviklet to korte film, som sætter emnet på dagsordenen og formidler overordnet faglig viden om senfølger efter seksuelle overgreb.

Filmene findes her

Der er også udviklet tre podcastafsnit, som giver mulighed for fordybelse i nogle af de problemstillinger, som kan være på spil, når fagprofessionelle møder voksne, der kan have senfølger.

Podcastserien findes her

Formålet med både film og podcasts er at inspirere fagprofessionelle til at udvikle en mere refleksiv og fagligt funderet praksis for at opspore og møde voksne med senfølger.

Som led i handlingsplanen afholdt det daværende Socialstyrelsen en konference for fagprofessionelle om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen d. 21. april 2022 i Nyborg. Socialt Udviklingscenter SUS varetog opgaven for Socialstyrelsen.

Formålet med konferencen var at formidle viden om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen med særlig fokus på udsatte voksne med senfølger, herunder udsatte grønlændere i Danmark med senfølger.

Konferencen rettede sig både mod fagprofessionelle, som kommer i kontakt med målgruppen, og mod kommunale ledere.

Det tidligere Socialstyrelsen har produceret fire små film, hvor konferencens hovedoplægsholderne deler de vigtigste pointer om, hvordan fagprofessionelle kan hjælpe mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Se ekspertfilmene fra konferencen her.

Som en del af handlingsplanen er der afsat midler til at støtte eksisterende frivillige tilbud og behandlingstilbud i civilsamfundet. Det drejer sig om frivilligsektionerne, som er en del af Centre for Seksuelt Misbrugte, Kvisten og Liva Rehab.

Senest opdateret 04-10-2022

Kontakt

Kirstina Stenager
Specialkonsulent