Film om senfølger

Det kan være svært at opdage, om borgere har senfølger efter seksuelle overgreb, og mange borgere med senfølger går derfor under radaren i det kommunale system. Det tidligere Socialstyrelsen har lavet en film om senfølger, som sætter senfølger på dagsordenen og inspirerer til faglig dialog om problemstillingen.

Når børn og unge udsættes for seksuelle overgreb er det et traume, som kan føre til svære senfølger i voksenlivet. Der går typisk lang tid fra overgrebet fandt sted til, det bliver sagt højt, og i den tid vil senfølgerne ofte forværres.

Borgere med senfølger efter seksuelle overgreb er ofte i kontakt med kommunen for at få hjælp og støtte til at håndtere forskellige udfordringer, men borgerne kan have henvendt sig med andre problematikker end senfølgerne.

Senfølger udgør dog ofte det bagvedliggende problem, der hindrer at forskellige indsatser virker efter hensigten.  Der er derfor behov for at styrke opmærksomheden på, om borgere, som i kontakt med kommunen kan have senfølger, så de i højere grad bliver set og hørt og får den rette hjælp.

Nedenstående film om senfølger giver inspiration til den faglige dialog om, hvordan du som fagperson kan styrke indsatsen til målgruppen.

"Senfølger – bag facaden"

Taler I om senfølger efter seksuelle overgreb på din arbejdsplads, og er I opmærksomme på, om de borgere, I møder, kan have senfølger? Filmen ”Senfølger – bag facaden” kan give anledning til at sætte emnet på dagsordenen på din arbejdsplads.

I filmen fortæller borgere om deres personlige oplevelser af livet med senfølger og om de udfordringer, som kan opstå i mødet med kommunen, set fra deres perspektiv.

Se filmen "Senfølger – bag facaden "i stor version på YouTube

"Samtalen om senfølger"

”Hvordan kan jeg tale med en borger om deres senfølger, og hvordan kan jeg hjælpe dem på en hensigtsmæssig måde inden for rammerne af mit kompetence- og ansvarsområde som fagperson?"

Fagpersoner kan opleve tvivl og have berøringsangst i arbejdet med traumatiserede borgere. Men ved at tale åbent om faglige problemstillinger og dele jeres tvivl med hinanden, kan I styrke jeres faglige indsats og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Filmen ” Start samtalen om senfølger efter seksuelle overgreb” kan inspirere dig til at starte den faglige dialog om, hvordan indsatsen til borgere med senfølger kan styrkes på din arbejdsplan.

Filmen viser en samtale mellem tre eksperter om, hvad det er vigtigt at være opmærksom på, når man som fagperson møder borgere med senfølger efter seksuelle overgreb .   

Se filmen "Samtalen om senfølger" i stor version på YouTube

Find mere viden

Ud over at se de to film om senfølger kan du blive klogere på emnet ved at lytte til Social- og Boligstyrelsens podcastserie, som dykker ned i nogle af de problemstillinger, som kan være på spil, når fagpersoner møder borgere med senfølger. 

Lyt til podcastene her.

Filmene og podcasts er en del af en række initiativer under en handlingsplan, der skal styrke indsatsen for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Handlingsplanen kan hentes her.

Du kan også læse mere om senfølger efter seksuelle overgreb på Vidensportalen.

 Læs mere på Vidensportalen her

Senest opdateret 04-05-2022