Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

De nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling samler den aktuelt bedste viden fra forskning og praksis. Retningslinjerne kan bruges til at kvalitetsudvikle og kvalitetssikre den sociale stofmisbrugsbehandling.

 
 

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk.

Gå til social.dk