Håndbog, refleksionskort og plakater om senfølger efter seksuelle overgreb

Når man udsættes for seksuelle overgreb som barn eller ung, kan det give alvorlige følgevirkninger, som rækker langt ind i voksenlivet. Det tidligere Socialstyrelsen har lavet en håndbog, refleksionskort og plakater, som skal være med til at styrke den kommunale indsats til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb.

Det er langt fra alle mennesker med senfølger, som selv opsøger hjælp til at bearbejde overgrebene, og der går ofte lang tid fra overgrebene har fundet sted, til personen siger det højt og eventuelt beder om hjælp.

Selvom senfølgeramte voksne ofte er i kontakt med kommunen, kan det være svært at blive opmærksom på, om en borger har senfølger. Det kan betyde, at den kommunale indsats ikke får den ønskede virkning.

Derfor er det vigtigt, at kommunale fagpersoner har en opmærksomhed på potentielle tegn og reaktioner på senfølger, og at de ved, hvordan de understøtte, at målgruppen får den støtte og hjælp, de har behov for.

Viden og redskaber til kommunale fagpersoner

Det tidligere Socialstyrelsen har udviklet en håndbog, som samler aktuelt bedste viden, faglige råd og inspiration til, hvordan kommunale fagperson kan hjælpe og støtte senfølgeramte på en hensigtsmæssige måde.

Håndbogen suppleres af et sæt refleksionskort og to plakater, som kan inspirere til at starte samtalen om senfølger på din arbejdsplads.

Materialerne skal være med til at styrke indsatsen til voksne med senfølger, så de i højere grad bliver set, hørt og får den rette hjælp. Formålet er desuden nedbryde det tabu og den berøringsangst, som senfølger efter seksuelle overgreb kan være forbundet med.

Håndbogen kan hentes i en digital version. Refleksionskort og plakater kan både downloades digitalt og bestilles i trykte versioner. Alle materialerne er gratis.

Hent og bestil håndbogen her

Hent og bestil refleksionskortene her 

Hent og bestil plakaterne her 

Grundet stor efterspørgsel er Social- og Boligstyrelsen desværre udgået af trykte udgaver af publikationen. Vi forventer at få nye trykte versioner i løbet af efteråret 2023. Du kan bestille publikationen ovenfor og få den tilsendt, når vi har den på lager igen.

Formidlingsprodukterne er udarbejdet som en del af ”Handlingsplan om en styrket indsats til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen”.

Handlingsplanen kan hentes her.

Senest opdateret 03-10-2022

Kontakt

Sabine Lyø Andersen
Fuldmægtig