Senfølger efter seksuelle overgreb – En håndbog til kommunale fagpersoner

Socialstyrelsen2022

Det kan sætte spor langt ind i voksenlivet, hvis man som barn eller ung udsættes for seksuelle overgreb. Håndbogen giver viden og inspiration til, hvordan du som kommunal fagperson kan hjælpe og støtte voksne med senfølger efter seksuelle overgreb.

Seksuelle overgreb i barndommen kan give alvorlige psykiske, sociale og fysiske senfølger. De kan fx komme til udtryk ved problemer med rusmidler, angst, lavt selvværd, social isolation, prostitution, vanskeligheder ved at danne relationer og udfordringer med at fastholde et arbejde.

Mennesker med senfølger kommer ofte i kontakt med kommunen for at få hjælp og støtte til at håndtere deres forskellige udfordringer. Selvom kontakten med kommunen er etableret, er det ikke sikkert, at den bagvedliggende årsag til vanskelighederne bliver klarlagt, og det kan betyde, at den hjælp, der tilbydes, ikke er tilstrækkelig målrettet.

Det er derfor vigtigt, at kommunale fagpersoner i højere grad får en opmærksomhed på målgruppen og bliver klædt på til at møde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb på en hensigtsmæssig måde.

Håndbogen skal være med til at styrke indsatsen til voksne med senfølger, så de i højere grad bliver set, hørt og får den rette hjælp. Formålet er desuden nedbryde det tabu og den berøringsangst, som senfølger efter seksuelle overgreb kan være forbundet med.

Viden, inspiration og redskaber til kommunale fagpersoner

Håndbogen samler aktuelt bedste viden, faglige råd og inspiration til, hvordan kommunale fagperson kan hjælpe og støtte senfølgeramte på en hensigtsmæssige måde. Den indeholder desuden konkrete praksisredskaber, refleksionsspørgsmål og brugerfortællinger.

Ved at læse håndbog kan du bl.a. få svar på spørgsmålene:

  • Hvad er senfølger efter seksuelle overgreb?
  • Hvor mange har senfølger efter seksuelle overgreb?
  • Hvilken betydning har senfølger efter seksuelle overgreb for mødet med kommunen?
  • Hvad kan man gøre før, under og efter et møde med en borger, som man enten tror eller ved har senfølger?
  • Hvordan skaber man nogle gode rammer for at arbejde med voksne med senfølger?
  • Hvilke tilbud er der til voksne med senfølger, som du kan henvise videre til?

Hvem er håndbogen til?

Håndbogen er målrettet kommunale fagpersoner, som gennem deres arbejde kan møde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Den kan bl.a. være relevant for fagpersoner, der arbejder inden for social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet.

Den henvender sig både til medarbejdere og ledere.

Håndbogen kan downloades i en digital version her:

Hent publikationen

Tilbudsoversigt

Refleksionskort

Plakater

Bestil trykt udgave

Skriv i kommentarerne, hvis du har særlig ønsker

Har du kommentarer til din bestilling skriv her

Felter med (*) skal udfyldes