Center mod Menneskehandel

Siden 2002 har den danske regering stået bag en lang række indsatser mod menneskehandel. I 2007 etablerede regeringen Center mod Menneskehandel - et koordinerende center, der varetager de nationale indsatser målrettet ofre for menneskehandel

Center mod Menneskehandel  er et center, der udvikler og koordinerer de sociale indsatser målrettet mænd, kvinder og børn, der er ofre for menneskehandel i Danmark. Centret koordinerer ligeledes samarbejdet mellem myndigheder, sociale organisationer og andre aktører.

Centret udfører opsøgende arbejde, yder støtte til ofre for menneskehandel, træner offentlige og private aktører til at bekæmpe menneskehandel, samt fører den samlede statistik på feltet i Danmark.

I forhold til de sociale indsatser samarbejder Center mod Menneskehandel tæt med en række NGO’er. Center mod Menneskehandel samarbejdes desuden med andre myndigheder som politi, SKAT, Arbejdstilsynet og fagforeningerne fx i forbindelse med tvangsarbejde.  Og ligeledes samarbejdes med kommunerne i forbindelse med børnesager.

Center mod Menneskehandel er en del af Socialstyrelsen. 

Regeringens handlingsplaner mod menneskehandel og Center mod Menneskehandel er finansieret af satspuljemidler.

Center mod Menneskehandels hjemmeside



Senest opdateret 11-04-2016