Storbyernes erfaringer

Under "Strategien for socialt udsatte grønlændere i Danmark 2013 - 2016" har flere store byer udviklet deres indsatser. Det gælder både i forhold til organisering og specifikke problemstillinger som alkoholmisbrug, hjemløshed m.v.

Socialt udsatte grønlændere har ofte mangeartede og komplekse problemstillinger som fx arbejdsløshed, hjemløshed og misbrug. 

Derfor er det centralt, at de fagprofessionelle og øvrige aktører omkring disse borgere samarbejder, organiserer og koordinerer indsatsen på tværs af fagligheder og sektorer.

De fem indsatsbyer

De fem indsatsbyer: København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg, har været omdrejningspunktet for ’Strategien for socialt udsatte grønlændere i Danmark 2013 - 2016’, der blev igangsat af regeringen.

I de fem indsatsbyer har kommunerne sammen med Kofoeds Skole, De Grønlandske Huse, Foreningen Grønlandske Børn samt andre frivillige og private tilbud for herboende grønlændere arbejdet med at udvikle og afprøve en model for samarbejdet på tværs.

Samarbejdet på tværs tager sig forskelligt ud i de fem involverede byer afhængig af den lokale kontekst. Men alle steder er der taget udgangspunkt i den samme, overordnede samarbejdsmodel.

Den generelle samarbejdsmodel for indsatser for socialt udsatte grønlændere

Konkrete eksempler på tiltag til bedre organisering og samarbejde

Konkrete eksempler på tiltag i forhold til specifikke problemer og områder 

Senest opdateret 12-11-2018

Kontakt

Amanda Lykke Egede-Jensen
Fuldmægtig

Vil du vide mere?

SFI, Rådet for Socialt Udsatte og Institut for Menneskerettigheder har alle skrevet rapporter om udsatte grønlændere i Danmark.
 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her