Nytilkomne grønlændere

Både sproglige og kulturelle barrierer kan gøre det svært at flytte fra Grønland til Danmark, og nogle af tilflytterne har vanskeligt ved at finde fodfæste. Flere kommuner har iværksat initiativer, der skal hjælpe grønlændere til en bedre start i Danmark.

Nogle tilflyttere fra Grønland har vanskeligt ved at finde fodfæste i Danmark. Det kan fx skyldes sproglige og kulturelle barrierer og manglende kendskab til det danske system.

Søger de ikke selv om hjælp, kan der gå lang tid, før systemet ‘opdager’ dem. Det kan have store konsekvenser for både børn og voksne, der risikerer at blive alvorligt socialt udsatte.

Flere kommuner har iværksat initiativer, der skal hjælpe nytilflyttere til en bedre start i Danmark, samt initiativer, der skal kortlægge de risikofaktorer, der kan skabe ekstra udsathed i den første tid i Danmark.

Målrettet formidlingsmateriale

Aalborg har udviklet et særligt oplysningsmateriale til grønlandske tilflyttere. 

I Aalborg kommune har man valgt at lave en hjemmeside, der er målrettet grønlandske nytilflyttere med relevant og målrettet information om kommunen. Hjemmesiden kan også anvendes af fagfolk.

Aalborg har en særlig enhed, Grønlænderenheden. Den samarbejder med blandt andre Kofoeds Skole, Foreningen Grønlandske Børn og Det Grønlandske Hus om videreudviklingen af hjemmesiden, der drives af kommunen. Den målrettede formidling sikrer korrekt og håndgribelig introduktion til det danske system, som gør etableringen i en ny by lettere for de nytilflyttede.

Inklusionsforløb

Alle nytilflyttede grønlandske borgere, der søger kontanthjælp i Odense kommune, tilbydes et inklusionsforløb.

På sprogskolen får de tilbud om undervisning en dag om ugen med introduktion til det danske samfund. Ved at lægge undervisningen på sprogskolen minimeres borgerens transporttid, og samarbejdet mellem de forskellige tilbud øges.

Det er en koordinator fra kommunen samt to grønlandsktalende medarbejdere fra Det Grønlandske Hus, der står for inklusionsforløbet. Koordinatoren sikrer overlevering til
myndighedssagsbehandler, der dermed får øget viden om målgruppen. Borgernes oplevelse er, at inklusionsforløbet giver øget viden om danske forhold.

Nytilflyttede børnefamilier

I både Aarhus og Esbjerg har man særlige indsatser for nytilflyttede børnefamilier, som opspores via data fra folkeregisteret. Indsatserne er beskrevet under menupunktet 'Børnefamilier'

Indsatser for nytilflyttede børnefamilier 

Senest opdateret 12-11-2019

Kontakt

Amanda Lykke Egede-Jensen
Fuldmægtig

Strategi 2013-16

Landets fem største byer har alle deltaget i "Strategien for socialt udsatte grønlændere i Danmark 2013 - 2016". Under strategien er mange indsatser for målgruppen blevet videreudviklet. 

På disse sider kan du læse om de fem byers indsatser og erfaringer på en række områder, der har haft særlig fokus under strategien.