Tovholderfunktionen

Tovholderfunktionen er et centralt element i samarbejdsmodellen for indsatser for socialt udsatte grønlændere. Tovholderen skal skabe overblik i borgerens sag og skabe klarhed over, hvem der gør hvad og hvornår.

Nogle borgere med komplekse problemstillinger har brug for hjælp til at navigere rundt i systemerne og skabe et bedre overblik over egne sager. Her kommer tovholderen ind i billedet. 

Tovholderfunktionen er et centralt element i samarbejdsmodellen for indsatser for socialt udsatte grønlændere. Målet med funktionen er kort og godt at skabe klarhed over, hvem der gør hvad og hvornår.

Tovholderen skal således sikre overblik i borgerens sag, en bedre kommunikation med borgeren og styrke videndelingen mellem samarbejdspartnere i koordineringen af sagsforløbet. 

Hvem kan være tovholder?

Det er centralt, at tovholderen er en person, som har en særlig positiv eller hyppig kontakt til borgeren. Det er derimod ikke afgørende, hvor tovholderen er ansat. Tovholderen kan fx være ansat i:

  • den kommunale forvaltning
  • et privat tilbud
  • et frivilligt tilbud

Tovholderen er som udgangspunkt den samme person gennem hele borgerens sagsforløb. Hvis borgerens situation ændrer sig, kan der træffes beslutning om, at en ny person varetager tovholderfunktionen.

Tovholderfunktionen i borgerforløb (pdf)

Samarbejdsmodellen for indsatser for udsatte grønlændere 

Senest opdateret 12-11-2018

Kontakt

Amanda Lykke Egede-Jensen
Fuldmægtig

Vil du vide mere?

SFI, Rådet for Socialt Udsatte og Institut for Menneskerettigheder har alle skrevet rapporter om udsatte grønlændere i Danmark.
 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her