Misbrug

En del udsatte grønlændere i Danmark har et misbrug af alkohol og/eller hash. For bedre at kunne fastholde borgerne i behandling har nogle kommuner udviklet særlige indsatser til målgruppen.

Blandt gruppen af udsatte grønlændere er der en del, der har et misbrug af hash og/eller alkohol.

De, der opsøger behandling, fortæller ofte om et svært gennemskueligt system, hvilket kan være med til at udfordre en fastholdelse af et behandlingsforløb (Rådet for Socialt Udsatte, 2014). 

For at tiltrække og fastholde grønlændere med misbrug i et behandlingsforløb har nogle kommuner udviklet helhedsorienterede tilbud målrettet borgere med grønlandsk baggrund. 

Forløb målrettet kvinder

I København har man udviklet et helhedstilbud med fokus på grønlandske kvinder med misbrug. Indsatsen er centreret omkring et forløb, der fokuserer på netværksskabelse og
empowerment af kvinderne med udgangspunkt i deres egne ønsker til livsstilsændringer.

Konkret arbejdes der blandt andet med sundhedsscreeninger, fremskudt misbrugsbehandling og samtaler. Forløbet fokuserer også på fx madlavning, udflugter, danskundervisning, wellness og rejser.

Foruden Hjemløseenheden og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har Kofoeds Skole, Frederiksberg Centeret, Sundhedsteam, LivaRehab og Det Grønlandske Hus været
involveret i indsatsen.

Flere kvinder fra gruppen er kommet i behandling, er flyttet i bolig, startet i praktik eller har haft en personlig udvikling.

Misbrugsbehandling på grønlandsk

I Aalborg har man udviklet et behandlingstilbud til alle grønlandsktalende borgere med misbrugsproblemer - hvad enten der er tale om alkohol, hash eller ludomani.

Tilbuddet tager udgangspunkt i de sproglige og kulturelle udfordringer, nogle udsatte grønlændere oplever, og der tilbydes behandling på modersmål både gennem grønlandsksproget materiale og grønlandsktalende behandlere. Kommunikationen ses som et afgørende element i en succesfuld behandling, og det forventes, at man kan fastholde flere borgere i behandling, fordi behandlingen foregår på deres modersmål.

Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Kofoeds Skole, Svenstrupgård (forsorgshjem) og det grønlandske behandlingstilbud Katsorsaavik.

Senest opdateret 14-11-2018

Kontakt

Amanda Lykke Egede-Jensen
Fuldmægtig

Strategi 2013-16

Landets fem største byer har alle deltaget i "Strategien for socialt udsatte grønlændere i Danmark 2013 - 2016". Under strategien er mange indsatser for målgruppen blevet videreudviklet. 

På disse sider kan du læse om de fem byers indsatser og erfaringer på en række områder, der har haft særlig fokus under strategien.