Unge grønlændere

Flere kommuner har helhedsorienterede indsatser, der er særligt målrettet unge grønlændere. Målet er at forebygge socialt udsathed og støtte de unge, så de trives og finder fodfæste i Danmark.

Der er gennem flere år kommet grønlændere til Danmark, der har haft svært ved at finde fodfæste i det danske samfund. For at forebygge social udsathed i forhold til unge grønlændere, kan der være behov for en ekstraordinær indsats, der kan styrke deres muligheder for at komme i beskæftigelse eller påbegynde en uddannelse.

Flere kommuner har iværksat helhedsorienterede indsatser, der skal understøtte de unges trivsel generelt, samt forbedre adgang til og fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse.

Tværfagligt samarbejde omkring unge

I Aalborg har man igangsat forskellige projekter, der skal sikre en helhedsorienteret indsats for unge grønlændere generelt i kommunen. I indsatsen fokuseres på den unges sociale relationer, fritidsinteresser, sprog, viden om det danske system samt på uddannelse og beskæftigelse.

Formålet er at forebygge social udsathed og understøtte de unges positive sociale, uddannelses- og jobmæssige kompetencer. Indsatsen er helhedsorienteret og tværfaglig, og samarbejdet struktureres og koordineres mellem de forskellige relevante instanser af en inklusionsmedarbejder, der er ansat til opgaven.

Indsatsen er et samarbejde mellem blandt andre Grønlænderenheden i Aalborg Kommune, Bo- og gadeteamet, headspace, gademedarbejdere, Ungerådgivningen, herberg, Kofoeds Skole, Produktionsskolen, Ung AUC og Ung Aalborg.

Beskæftigelsesprojektet Sulisa

I Aalborg er der igangsat et beskæftigelsesprojekt for unge udsatte grønlændere på kontanthjælp, som oplever problemer ud over ledighed, fx misbrug, psykiske problemer og omsorgssvigt.

Projektet hedder Sulisa og tilbyder de unge danskundervisning, udarbejdelse af uddannelsesplaner og virksomhedspraktikker for at få de unge tættere på uddannelse eller i beskæftigelse.

I projektet er der ansat to fuldtidsmedarbejdere, der løfter opgaven i samarbejde med bl.a. alle Grønlænderenhedens samarbejdspartnere såsom Svenstrupgård (et forsorgshjem), Kofoeds Skole, socialøkonomiske virksomheder, Genbrug Nord og private erhvervsdrivende.

Det er gennem det øgede fokus på målgruppen og den intensiverede indsats lykkedes at etablere flere virksomhedspraktikker, ligesom flere unge er kommet i uddannelse.

Senest opdateret 14-11-2018

Kontakt

Amanda Lykke Egede-Jensen
Fuldmægtig

Strategi 2013-16

Landets fem største byer har alle deltaget i "Strategien for socialt udsatte grønlændere i Danmark 2013 - 2016". Under strategien er mange indsatser for målgruppen blevet videreudviklet. 

På disse sider kan du læse om de fem byers indsatser og erfaringer på en række områder, der har haft særlig fokus under strategien.