Dokumentation og vidensarbejde i frivillige sociale organisationer

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) og Social- og Boligstyrelsen har i tæt samarbejde udviklet en række guides og redskaber målrettet frivillige sociale foreninger og organisationer, der ønsker at dokumentere og evaluere den forandring og værdi, som deres indsats og aktiviteter skaber.

Mange frivillige foreninger og organisationer ønsker at et kvalificeret indblik i, om deres aktivitet virker efter hensigten, eller om der er behov for at justere på noget. Særligt de mindre organisationer og foreninger kan dog opleve udfordringer, når aktiviteter skal dokumenteres, og efterspørger bl.a. målrettede redskaber, som er tilpasset den frivillige verdens behov og ressourcer.

Målet med de seks guides og redskaber er, at de skal være med til at lette og kvalificere foreningernes eget arbejde med at udvikle og evaluere deres aktiviteter.

Slutprodukter

Temaforsiden er indgangen og introduktionen til de 6 guides og tilhørende redskaber.

Introduktionen har til formål at give en introduktion til hvad vidensarbejde er og vejlede læseren i frem til de forskellige guides. Temaforsiden giver også et indblik i samarbejdet mellem Social- og Boligstyrelsen og CFSA.

Læs mere om temaet på frivillig.dk her

Guiden præsenterer 5 grundprincipper for godt vidensarbejde.

De fem grundprincipper er greb, der skal være med til at sikre kvalitet, konsistens og positiv udvikling og læring af foreningerne indsats eller aktivitet. Principperne udgør en ramme, som foreningerne kan bruge til at styrke deres vidensarbejde.

Find guiden på frivillig.dk her

Guiden vejleder i, hvordan foreningerne kan lave en forandringsteori over en indsats eller aktivitet. Guiden til forandringsteori er fordelagtig at starte med, hvis man som forening ikke har en beskrivelse af den aktivitet eller indsats, som ønskes evalueres.

 Find guiden på frivillig.dk her

Trin for trin bliver foreningerne ledt igennem, hvordan man kan gennemføre interviews med deres målgrupper om den forandring og værdi, som deres indsats og aktiviteter skaber.

 Find guiden på frivillig.dk her

I denne guide kan foreningerne få hjælp til, hvordan de bedst tilrettelægger en spørgeskemaundersøgelse om den forandring og værdi, som deres indsats og aktiviteter skaber. Til guiden tilhører også en oversigt over relevante validerede måleredskaber.

Find guiden på frivillig.dk her

Guiden har til formål at understøtte foreningerne i at forbedre deres aktiviteter på systematisk vis ved brug af forbedringsmodellen og PDSA-cirklen. Forbedringsmodellen og PDSA-cirklen er systematisk måde at afprøve nye idéer, følge op og kun udbrede de idéer, som fungerer og giver gode resultaterne.

Find guiden på frivillig.dk her

Guiden præsenterer tre værdier, som foreningerne kan arbejde med for at styrke frivilliges motivation og ejerskab for vidensarbejdet. Værdierne er fællesskab, inddragelse og kompetencer.

 Find guiden på frivillig.dk her

Foreninger er involveret

Emnerne for de udviklede guides og redskaber er valgt på baggrund af efterspørgsel og behov identificeret gennem en afdækning og inddragelse af en række frivillige sociale foreninger og organisationer.

CFSA og Social- og Boligstyrelsen har under afdækningen interviewet 17 foreninger og organisationer for at finde ud af, hvordan de arbejder med måling, dokumentation og evaluering

De 17 foreninger og organisationer er ud over størrelse og geografi udvalgt efter deres erfaringer med dokumentation. Der indgår både foreninger, som allerede arbejder systematisk med at dokumentere og evaluere deres indsatser og foreninger, som vurderer, at de mangler kompetencer og ressourcer i forhold til dokumentationsindsatsen.

Derudover har en følgegruppe med repræsentanter fra både forskning og foreninger kvalificeret projektets afdækning og produkter. I udviklingsfasen blev der gennemført en workshop og feedbackmøder med udvalgte informanter fra projektets målgruppe.

Udpluk fra afdækningen

Afdækningen har bidraget til en større viden og forståelse for foreningernes brug af undersøgelsesmetoder og udfordringer i vidensarbejdet, men også på deres motivation for at arbejde med dokumentation og hvad foreningerne anvender resultater af deres undersøgelser til.

Afdækningen viste bland andet, at foreningerne:

  • ofte er motiveret af at lave vidensarbejdet for at vise, at deres indsatser og aktiviteter skaber værdi over for bevillingsgiver eller på grund af deres egne ønsker om lære og udvikle deres aktiviteter og indsatser
  • skaber mange forskellige typer af viden lige fra deltagerregistreringer til kvalitative og kvantitative evalueringer, som kræver forskellige typer metoder
  • oplever en række udfordringer i forsøget på at skabe den forskelligartede viden, bl.a. manglende systematik i vidensarbejdet, manglende metodiske kompetencer, manglende digitale systemer, udfordringer med lav motivation for dokumentation hos medarbejdere og frivillige, tilpasning af vidensarbejdet til fx en sårbar målgruppe mm.
  • ønsker omkostningslette løsninger og step-by-step tilgang til at blive understøttet i at afgøre hvilken dokumentation, der er nødvendig, valg af metoder samt processen fra mål til dataindsamling og til refleksion
  • ønsker mere netværk, rådgivning og sparring fra ligesindede om vidensarbejde.

Afdækningens fund og involvering af foreninger i udvikling af guiderne har været afgørende for udformningen af guider og redskaber.

 

Kontakt

Signe Marie Dam
Fuldmægtig