Model for Diplomuddannelse i Rusmiddelbehandling

Københavns Professionshøjskole og VIA University College2023

Udgivelsen beskriver en model for en rusmiddelbehandleruddannelse på tværs af stof- og alkoholområdet. Modellen beskriver uddannelsens struktur, målgruppe, indhold og læringsudbytte.

Københavns Professionshøjskole og VIA University College har udviklet en model for en Diplomuddannelse i Rusmiddelbehandling for Social- og Boligstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Uddannelsesmodellen stilles til rådighed for landets uddannelsesaktører, som bl.a. professionshøjskoler. Uddannelsen har til formål at sikre et sammenhængende og helhedsorienteret efteruddannelsestilbud på rusmiddelområdet.

Publikationen beskriver uddannelsens læringsforståelse og det forventede læringsudbytte for de studerende. Samtidig beskrives målgruppe og adgangskrav til uddannelsen og generelle forhold om uddannelsens etablering og økonomi.

Uddannelsen har til formål at yde et systematisk kompetenceløft på rusmiddelområdet og understøtte, at området udvikler og fastholder høj kvalitet med udgangspunkt i forskning, lovgivning og nationale retningslinjer. Desuden vil uddannelsen styrke kvalitet og ensartethed i rusmiddelbehandling på tværs af landet, der er til gavn for de mennesker, der er i behandling.

Uddannelsesmodellen baserer sig på en forudgående vidensindsamling, der sammenfatter eksisterende viden på området, og præsenterer en række anbefalinger til en fælles rusmiddeluddannelse baseret på bl.a. en spørgeskemaundersøgelse blandt behandlingssteder, dokumentanalyser og interviews med eksperter og praktikere, der har særlig viden på området.

Indholdsmæssigt er uddannelsen bygget op om tre obligatoriske moduler og en række valgmoduler omhandlende specifikke målgrupper og metoder:

Obligatoriske moduler:

  1. Rammer og målgruppeforståelse i rusmiddelbehandling
  2. Behandlingsmetoder i rusmiddelbehandling
  3. Behandlingstilrettelæggelse i rusmiddelbehandler.

Modellens valgmoduler:

  • Mennesker med multiple problemer og rusmiddelbrug
  • Familieorienteret rusmiddelbehandling
  • Unge med et problematisk rusmiddelbrug
  • Kognitiv adfærdsterapi i rusmiddelbehandling.

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.