Kursuskatalog til styrket udbredelse af Housing First

Hvis du arbejder med borgere i hjemløshed eller borgere i risiko for hjemløshed, så er kursuskataloget til styrket udbredelse af Housing First noget for dig. Social- og Boligstyrelsen tilbyder en række videns- og metodekurser til fagpersoner og ledere, der arbejder med borgere i hjemløshed.

Kursuskataloget for 2023-2025 tilbyder følgende fem videnskurser:

  • Forebyggelse af hjemløshed
  • Traumer og hjemløshed
  • Housing First-tilgangen på § 110-boformer
  • Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) og Assertive Community Treatment (ACT)/Modificeret Assertive Community Treatment (M-ACT) målrettet myndighedssagsbehandlere
  • Housing First-tilgangen og de specialiserede støttemetoder målrettet ledere. 

Videnskurserne varer en halv til en hel arbejdsdag og giver en grundlæggende og praksisorienteret viden om forskellige temaer på hjemløshedsområdet.

Derudover tilbyder Social- og Boligstyrelsen følgende fire metodekurser:

  • Critical Time Intervention (CTI)
  • Intensive Case Management (ICM)
  • Assertive Community Treatment (ACT)/Modificeret Assertive Community Treatment (M-ACT)
  • Traumer og hjemløshed

Metodekurserne forløber over tre undervisningsdage. Her får fagpersoner en solid viden om traumer og hjemløshed og de forskellige specialiserede støttemetoder, som bruges, når man arbejder med afsæt i Housing First-tilgangen. Deltagerne får konkret træning i anvendelsen af metoderne og efterfølgende metodeopfølgning.

Både videns- og metodekurserne henvender sig til medarbejdere og ledere i kommuner og sociale tilbud, der arbejder på hjemløshedsområdet. Kurserne er også relevante for almene tilbud, der kan være i kontakt med borgere i risiko for hjemløshed.

Videnskurserne er gratis og foregår virtuelt, mens metodekurserne er med fysisk fremmøde. Metodekurserne koster 1.200 kr. ekskl. moms. pr. kursist.

Du kan finde information om datoer, sted og tilmelding på kurserhousingfirst.dk. VIA University College er leverandør på kursuskataloget for Social- og Boligstyrelsen. Læs mere om kurserne og tilmeld dig nu for at få viden om forebyggelse, Housing First-tilgangen på § 110-boformer, traumer eller de specialiserede støttemetoder CTI, ICM og ACT/M-ACT.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig

Kontakt

Helene Høj Werenberg
Fuldmægtig
Voksne