Individuelle rådgivningsforløb

Kommuner og § 110-boformer har mulighed for at få individuelt tilrettelagt støtte til udvikling af den lokale praksis på hjemløshedsområdet. Forløbet har særligt fokus på konkrete udviklingspunkter og lokalt formulerede mål med udgangspunkt i Housing First-tilgangen.

Social- og Boligstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet (Rådgivningsfunktionen) tilbyder individuelt tilrettelagte rådgivningsforløb til både kommuner og § 110-boformer.

I et individuelt rådgivningsforløb tilrettelægges støtten med udgangspunkt i kommunens eller § 110-boformens valgte udviklingspunkter og formulerede mål. Udviklingspunkterne udvælges på baggrund af en afdækning af eksisterende praksis og en række prioriterede anbefalinger. Rådgivningsforløbet tilpasses og tilrettelægges derfor i høj grad de lokale behov og den lokale kontekst.

Rådgivningsfunktionens implementeringsstøtte tager udgangspunkt i generel viden om implementering og de mangeårige erfaringer med implementering af Housing First-tilgangen, som Rådgivningsfunktionen har oparbejdet siden Hjemløsestrategien i 2009. Rådgivningsfunktionen har særligt fokus på tre centrale forudsætninger for en stærk forankring af Housing First-tilgangen.

De tre forudsætninger er:

  • En systematisk tilgang til at skaffe boliger til indsatsen.
  • En systematisk praksis for at tilbyde borgere i hjemløshed, der flytter i egen bolig, social støtte efter de specialiserede støttemetoder.
  • En organisering og et samarbejde mellem relevante aktører, som understøtter udførelsen af indsatsen.

Indhold i et individuelt rådgivningsforløb

Et individuelt rådgivningsforløb består af tre faser. Indholdet i de tre faser beskrives kort nedenfor, mens information om de konkrete aktiviteter i hver fase kan findes i den overordnede plan for individuelt rådgivningsforløb. I planen beskrives fx den forventede deltagerkreds til de enkelte aktiviteter samt det forventet tidsforløb for de enkelte faser.

Overordnet plan for individuelt rådgivningsforløb (PDF)

Forberede

I forberedelsesfasen foretages en afdækning af den lokale praksis, hvorefter kommunen eller § 110-boformen, i samarbejde med Rådgivningsfunktionen, udvælger de strategiske udviklingspunkter, der er afsættet for samarbejdsaftalen med Rådgivningsfunktionen. Efter fastlæggelse af mål for indsatsen indgås en samarbejdsaftale mellem kommunen eller § 110-boformen og Rådgivningsfunktionen. Samarbejdsaftalen har en varighed på halvandet år og dækker arbejdet i forandrings- og forankringsfaserne. Forberedelsesfasen forud for indgåelsen af samarbejdsaftalen forventes at vare ca. tre måneder.

Forandre

I forandringsfasen udfører kommunen eller § 110-boformen det konkrete udviklings- og implementeringsarbejde med afsæt i samarbejdsaftalen og med implementeringsstøtte fra Rådgivningsfunktionen.

Forankre

Forankringsfasen er en kortere periode i slutningen af selve forløbet for samarbejdsaftalen. Fasen har fokus på afslutning (inkl. evaluering) af rådgivningsforløbet og på at understøtte kommunens eller § 110-boformens forankring og fastholdelse af fokus på den nye praksis.

Når en kommune eller en § 110-boform får et individuelt rådgivningsforløb, er der en række forventninger til blandt andet deltagelse, organisering og bemanding. I ”Kort og klart – Individuelle rådgivningsforløb” beskrives, hvad det forventede udbytte er ved deltagelse i et individuelt rådgivningsforløb, og hvilke forventninger der er til kommunens eller § 110-borformens deltagelse.

Kort og klart - Individuelle rådgivningsforløb med Social- og Boligstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet (pdf)

Det praktiske

Kommuner og § 110-bofomer kan få et individuelt rådgivningsforløb med Social- og Boligstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet. Hvis man er interesseret i et sådant forløb, skal man blot tilkendegive det til Social- og Boligstyrelsen. Man er meget velkommen til at kontakte Christina Skøtt-Christensen. Kontaktoplysninger kan findes øverst til højre på denne side. 

Man kan tilkendegive interesse om individuelt rådgivningsforløb hele året rundt. 

Senest opdateret 17-10-2022