Understøttende aktiviteter til omlægning af hjemløshedsindsats

Kommuner og § 110-boformer kan søge støtte gennem Social- og Boligstyrelsen til at gennemføre en omlægning af indsatsen mod hjemløshed.

Læs om aktiviteterne nedenfor:

Social- og Boligstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner og § 110-boformer med fokus på at styrke indsatsen for mennesker i hjemløshed. Et rådgivningsforløb adresserer lokale behov og udfordringer i indsatsen mod hjemløshed og kan være af en varighed på op til et år.

Social- og Boligstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet

Social- og Boligstyrelsen tilbyder et længerevarende og intensivt taskforce-forløb til kommuner med særlige udfordringer i indsatsen mod hjemløshed. Taskforce-forløbet varer to år og skal bidrage til læring og kvalitetsudvikling i kommunens forebyggelse og bekæmpelse af hjemløshed.

Social- og Boligstyrelsens taskforce-forløb på hjemløshedsområdet

Kursuskataloget indeholder videns- og metodekurser, som Social- og Boligstyrelsen udbyder.

Kursuskatalog til styrket udbredelse af Housing First

Social- og Boligstyrelsen tilbyder løbende øvrige understøttende aktiviteter, som kommuner og § 110-boformer kan melde sig til. Disse aktiviteter vil løbende blive lagt op i Social- og Boligstyrelsens aktivitetskalender. Derudover vil styrelsen løbende sikre at podcasts og evt. afholdte webinarer m.m. bliver tilgængelige her på hjemmesiden.

Kontakt

Christina Skøtt-Christensen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her