Gruppebaserede rådgivningsforløb

Kommuner og § 110-boformer kan gennem gruppebaserede rådgivningsforløb få støtte til arbejdet med konkrete temaer indenfor hjemløshedsområdet. Gruppeforløbet byder derudover på muligheden for at etablere et netværk med andre kommuner eller § 110-boformer, som er optagede af det samme tema.

Social- og Boligstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet (Rådgivningsfunktionen) udbyder gruppebaserede rådgivningsforløb to gange årligt. I et gruppebaseret forløb foregår udviklings- og implementeringsarbejdet i mindre grupper af kommuner eller § 110-boformer og med afsæt i et konkret tema, som udmeldes af Rådgivningsfunktionen. Gruppestørrelsen i de enkelte forløb vil være på tre til seks deltagere.

De gruppebaserede forløb tager afsæt i et fælles tema, som flere kommuner eller § 110-boformer arbejder med eller ønsker at arbejde med. Derudover er de enkelte forløb planlagt ud fra en præmis om, at den lokale praksis udvikles gennem anvendelsen af lokale prøvehandlinger.

Det indebærer et systematisk arbejde, hvor der først udvælges et lokalt udviklingspunkt i relation til det pågældende tema. Kommunerne eller § 110-boformerne samler derefter lokale erfaringer i en afgrænset periode, hvorefter der evalueres og justeres på prøvehandlingen både lokalt og i fællesskab med input og sparring på tværs af alle deltagere og med Rådgivningsfunktionen.

Et gruppebaseret rådgivningsforløb varer ca. et halvt år, hvor kommunerne eller § 110-boformerne støttes i udvikling af den lokale praksis i relation til det specifikke tema. Rådgivningsfunktionen følger op på kommunens eller § 110-boformens fortsatte arbejde med tematikken tre måneder efter afslutning af forløbet.

Læs mere om det generelle indhold og aktiviteter i gruppebaserede rådgivningsforløb i pjecen ”Overordnet plan for gruppebaserede forløb”. I planen beskrives fx den forventede deltagerkreds til de enkelte aktiviteter. Vær opmærksom på, at fx deltagerkreds, antal mødegange og mødernes form vil variere alt efter gruppeforløbets tema.

Overordnet plan for gruppebaserede forløb (PDF)

Når en kommune eller en § 110-boform tilmelder sig til et gruppebaseret rådgivningsforløb, er der en række forventninger til blandt andet deltagelse, organisering og bemanding. I ” Kort og klart – gruppebaserede rådgivningsforløb” beskrives, hvad det forventede udbytte er ved deltagelse i et gruppebaseret rådgivningsforløb, og hvilke forventninger der er til kommunens eller § 110-borformens deltagelse.

Kort og klart - Gruppebaserede rådgivningsforløb med Social- og Boligstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet (PDF)

Tilmelding til gruppebaserede rådgivningsforløb

Det er ikke muligt lige nu at tilmelde sig et gruppebaserede rådgivningsforløb. Der bliver udbudt et nyt forløb til efteråret.