Podcastserie om omlægningen af den generelle hjemløshedsindsats

I en podcastserie i to afsnit fortæller eksperter fra kommuner, § 110-Boformer og Social- og Boligstyrelsen om den nye lovgivning på hjemløshedsområdet, og hvordan lovgivningen kan implementeres i kommuner og på boformer.

I starten af maj 2023 vedtog Folketinget en række lovændringer på hjemløshedsområdet, som trådte i kraft 1. oktober 2023. Lovændringerne betyder, at kommuner og § 110-boformer fremover skal have større fokus på samarbejde, hvor effektivt borgeren kommer ud i egen bolig, og hvordan borgeren støttes i at fastholde sin nye bolig gennem de specialiserede støttemetoder ACT, ICM og CTI.

For at understøtte omlægningen af hjemløshedsindsatsen i kommuner og på § 110-boformer, har Social- og Boligstyrelsen lavet to podcasts om emnet. I de to podcasts deles viden, tanker og erfaringer med omlægningen.

Podcastserien henvender sig primært til ledere og medarbejder i alle landets kommuner og § 110-boformer, som er underlagt de nye regler og rammer på hjemløshedsområdet. Andre aktører på hjemløshedsområdet kan også have interesse i at lytte med.

Lyd til podcastepisoderne herunder:

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

For at følge den nye lovændring og sikre omstillingen til Housing First-tilgangen kræver det, at forskellige afdelinger og aktører både inden og uden for kommunen har et tæt samarbejde og koordinerer indsatsen.

Erfaringerne fra kommunerne viser imidlertid, at der ofte opstår barrierer og problematikker i samarbejdet på tværs. En generel udfordring er, at de andre afdelinger og aktører, der indgår i samarbejdet, ikke nødvendigvis har samme kendskab til Housing First-tilgangen som medarbejderne på hjemløshedsområdet. Det kan i sidste ende have alvorlige konsekvenser for borgeren i form af manglende støtte.

Medvirkende:

Christina Skøtt-Christensen, chefkonsulent hos Social- og Boligstyrelsen

Jacob Ludvigsen, afdelingsleder i Bolig social 2 i Odense Kommune

Søren Jespersen, boformleder hos Store Dannesbo

Vært:

Mads Christian Heede, journalist i Kontekst & Lyd

Læs transskription af episoden her

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

I den nye lovændring på hjemløshedsområdet er der sat fokus på at støtte borgeren i at kunne fastholde boligen. En borger kan kun anvises til egen bolig, hvis der er truffet afgørelse om hjælp og støtte, som modsvarer borgerens behov for at fastholde boligen.

Lovændringen er baseret på Housing First-tilgangen. Kernen i denne tilgang er, at borgere tilbydes en permanent boligløsning med specialiseret social støtte, hvilket igen anses som en forudsætning for, at styrke borgerens øvrige livssituation.

Der er tre specialiserede støttemetoder – ICM, CTI og ACT og den modificeret ACT - som indgår i den danske Housing First-model. Det er op til den enkelte kommune, hvilke metoder der anvendes lokalt, og de fleste kommuner anvender kun en til to af de tre metoder.

Medvirkende:

Christina Skøtt-Christensen, chefkonsulent hos Social- og Boligstyrelsen

Jakob May, centerchef i Aarhus Kommune

Mia Bækskov, afdelingsleder for Center for Forsorg i Aarhus Kommune

Vært:

Mads Christian Heede, journalist i Kontekst & Lyd

Læs transskription af episoden her

Kontakt

Helene Høj Werenberg
Fuldmægtig