Ændringer til projektets rammer

Her kan du læse nærmere omkring, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker en ændring til et allerede igangsat projekt.

Der kan anmodes om forskellige typer af ændringer til et projekt: Projektforlængelse, projektændring og budgetændring samt overførsel af uforbrugte midler.

Forud for en ændring i projektet skal du som tilskudsmodtager indhente en godkendelse fra Social- og Boligstyrelsen på baggrund af en skriftlig begrundet anmodning. Læs nærmere vedrørende den konkrete ændring herunder:

Som tilskudsmodtager kan du ansøge om forlængelse af projektperioden. Ansøgningen skal indsendes inden udløbet af den projektperiode, der fremgår af tilskudsbrevet, eller senere godkendte ændringer. Der kan som udgangspunkt ikke ansøges om projektforlængelser efter projektperiodens ophør.

Såfremt der ønskes en projektforlængelse, kan skabelon til anmodningen findes her:

Blanket til anmodning om projektforlængelse

Budgetskema for projektforlængelse

Der kan som udgangspunkt ikke ansøges om projektforlængelse fra projektperiodens start. Ansøgning herom kan indsendes, når kendskabet til projektets gennemførsel og resultater viser, at en udsættelse af slutdatoen kan være relevant.

Der kan til enhver tid oplyses om afslutning af et projekt, før projektperioden ophører.

En projektændring er en væsentlig indholdsmæssig ændring i projektet, herunder en ændring i projektets formål, målgruppe, en ny type aktivitet eller en aktivitet, der ikke afholdes.

 Læs mere om projektændringer her

En budgetændring er en væsentlig ændring mellem godkendte budgetposter, eksempelvis en væsentlig ændring i fordelingen af udgifter på de enkelte budgetposter inden for samme projektår, eller en overførsel af budgetteret beløb mellem projektårene, såfremt projektet er flerårigt.

 Læs mere om budgetændringer her

Hvis der i et projektår er uforbrugte midler, kan tilskudsmodtager anmode om at overføre disse midler til efterfølgende projektår. For budgetændringer over 10 pct. eller over 100.000 kr., skal tilskudsmodtager forud for budgetændringen indhente en godkendelse fra Social- og Boligstyrelsen på baggrund af en skriftlig begrundet anmodning. Skabelon til anmodningen findes nedenfor. Vær opmærksom på, at der sammen med anmodningen skal indsendes et revideret budget.

Anmodning om overførsel af uforbrugte midler skal være indsendt til og godkendt af Social- og Boligstyrelsen, inden regnskabet for året, hvor der er uforbrugte midler, kan godkendes. Derfor anbefaler vi, at der indsendes en anmodning i slutningen af et projektår, når man er klar over beløbet for de uforbrugte midler. Alternativt kan anmodningen om overførsel af uforbrugte midler indsendes sammen med regnskabet.

Læs mere om overførsel af uforbrugte midler her

Kontakt

Tilskudsadministration