Tilbageholdelse, bortfald eller tilbagebetaling

Her beskrives, hvorvidt Social- og Boligstyrelsen kan kræve tilskuddet returbetalt

Social- og Boligstyrelsen kan kræve hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud, såfremt:

  • Der er uforbrugte midler i projektet.
  • Der er et uforbrugt beløb, som ikke er godkendt til overførsel til næste periode.
  • Der ikke er aflagt et fyldestgørende, revideret og underskrevet regnskab.
  • Fristen for at indsende regnskab og statusrapport ikke er overholdt.
  • Betingelserne for tilskuddet ikke er overholdt.

Tilbagebetaling skal ske til det kontonummer, der fremgår på nedenstående link:

Information om returbetaling på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Hvis ikke tilbagebetaling sker frivilligt via det oplyste kontonummer vil Social- og Boligstyrelsen udsende en faktura til tilskudsmodtager vedrørende beløbet der kræves tilbagebetalt.

Såfremt faktura ikke betales, vil beløbet blive videresendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Der er fastlagt en bagatelgrænse på 500 kr. ved opkrævning af returkrav.

 

 

 

Kontakt

Tilskudsadministration