Udgifter til eksterne køb

Her kan du læse lidt om, hvordan du som tilskudsmodtager skal forholde dig i forhold til eksterne indkøb.

Når der købes ind til aktiviteter i projektet, skal tilskudsmodtager være opmærksom på, at der anvendes offentlige midler, og derfor skal indkøb være relevante og sparsommelige.

Hvor der er tale om større indkøb, skal tilskudsmodtager undersøge markedet og opbevare dokumentation for, at der ikke er betalt for meget for varen eller ydelsen.

Kontakt

Tilskudsadministration