Afrapportering

I dette afsnit kan du læse mere omkring kravene til afrapportering på et tilskud.

Tilskudsmodtager skal indsende regnskab og afrapportering i henhold til krav anført i tilskudsbrevet.

Såfremt fristerne ikke er fastsat på tidspunktet for udsendelse af tilskudsbrevet, vil fristerne blive eftersendt.

Skabelon for rapport og regnskab findes under den specifikke ordning på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside. Disse skabeloner skal anvendes. Vær særligt opmærksom på at anvende de skabeloner, der gælder for det pågældende tilskud.

Du kan søge efter den specifikke ordning under udmøntede puljer, som du finder link til herunder:

Oversigt over udmøntede puljer

Kontakt

Tilskudsadministration