Udbetaling

Her kan du finde yderligere informationer omkring udbetalingen af tilskud

Udbetaling af tilskud igangsættes, når tilskudsmodtager har opfyldt vilkårene for udbetaling af tilskuddet, og Social- og Boligstyrelsen har modtaget en tilkendegivelse fra tilskudsmodtager om modtagelse af tilskuddet.

Tilskudsmodtagers tilkendegivelse om modtagelse af tilskuddet skal være modtaget i Social- og Boligstyrelsen i henhold til de frister, der er fastsat i tilskudsbrevet.

Hvis tilkendegivelsen om modtagelse af tilskuddet ikke er modtaget i Social- og Boligstyrelsen inden for fristen, kan Social- og Boligstyrelsen lade tilskuddet bortfalde.

Det vil fremgå af dit tilskudsbrev

Hvorvidt du som tilskudsmodtager skal indsende tilkendegivelse via Social- og Boligstyrelsens Tilskudsportal eller ved indsendelse af tilkendegivelsesblanket, fremgår af tilskudsbrevet. Læs eventuelt mere her:

Indsendelse af tilkendegivelsesblanket

Når tilkendegivelsen er behandlet og eventuelle øvrige betingelser er godkendt af Social- og Boligstyrelsen, igangsættes udbetalingerne.

Udbetalinger sker til NemKonto

Udbetalingerne sker til tilskudsmodtagers NemKonto. Der kan kun anvendes andre udbetalingsmetoder, hvis tilskudsmodtager er afskåret fra at have en NemKonto, og når tilskudsyder i sin regnskabsinstruks har en intern forretningsgang og kontrol herfor.

Tilskuddet udbetales på baggrund af senest godkendte budget for projektet og udbetales som udgangspunkt kvartalsvist forud. Den nærmere udbetalingsfrekvens vil dog fremgå af tilskudsbrevet.

Såfremt frister for indsendelse af regnskab og statusrapport ikke overholdes, eller det vurderes, at projektet på anden vis ikke afvikles som forudsat i den godkendte ansøgning, kan alle udbetalinger til tilskudsmodtager sættes på stop, mens der finder en afklaring sted.

Kontakt

Tilskudsadministration