Overførsel af uforbrugte midler

På denne side kan du finde yderligere information om at overføre midler fra en projektperiode til en anden.

Blanket til overførsel af uforbrugte midler fra en projektperiode til den næste finder du her:

Blanket for overførsel af uforbrugte midler

Du finder desuden yderligere information om overførsel af midler i vores Håndbog om tilskudsregler her:

Håndbog om tilskudsregler

Kontakt

Tilskudsadministration

Portalsag

Har du en portalsag, bedes du indsende dokumenterne via din sag på tilskud.sbst.dk

Har du ikke en portalsag, bedes du indsende dokumenterne via e-mail:
tilskudsforvaltning@sbst.dk