Tilskudsrammer

Vær opmærksom på, hvilke tilskudsrammer der gælder for dit projekt.

Tilskud til projekter gives på baggrund af indsendt ansøgning. Ansøgningen giver sammen med bekendtgørelsen for puljen og vejledningen hertil en ramme for, hvordan projektet kan og skal gennemføres. For direkte tilskud gives tilskud på baggrund af de rammer, der er angivet i tilskudsbrevet.

Vær opmærksom på, hvilke rammer der gælder for dit projekt både tidsmæssigt, indholdsmæssigt og økonomisk.

Ændringer til projektets rammer, efter at der er givet tilsagn, kan ske efter skriftlig anmodning.

Du kan læse mere under emnet: 

Ændringer til projektets rammer

Kontakt

Tilskudsadministration