Krav til underskrifter

Her kan du finde detaljer om, hvilke krav der stilles til underskrifter på regnskabsmateriale, tro-og-love-erklæringer, projekterklæringer, projektbeskrivelser og rapporter.

Hvis bekendtgørelsen eller betingelserne for tilskud kræver underskrifter på regnskabsmateriale, tro-og-love-erklæringer, projekterklæringer, projektbeskrivelser eller rapporter, skal materialet være korrekt underskrevet.

Underskrifter på regnskabsmateriale, tro-og-love-erklæringer, projekterklæringer og rapporter accepteres, så længe de er korrekt påført.

Følgende underskriftsløsninger accepteres:

  • Håndskrevet underskrift.
  • Signatur (elektronisk underskrift), fx Penneo, esignatur og Visma.
  • Listen er ikke udtømmende.

 Underskrifter dannet med kursiv eller tekstbehandlingsprogrammer som Word eller Acrobat Reader accepteres ikke.

 Det er vigtigt at bemærke, at underskrifterne skal være tydelige og let læselige for at sikre korrekt behandling af indsendt materiale.

 Manglende eller ugyldige underskrifter kan medføre at materialet ikke kan godkendes.

Kontakt

Tilskudsadministration

Tlf. 72 42 41 33
tilskudsforvaltning@sbst.dk