Projekter og initiativer

 
Ida Kristine Duborg Mikkelsen
Fuldmægtig

Gratis rådgivning

Styrelsen tilbyder rådgivningsforløb til kommuner om udsatte minoritetsetniske børn, unge og familier.

Læs mere om tilbuddet

Videnscenter

Som en del af aftalen om Børnene Først skal børn og unges rettigheder styrkes, og børn og unge skal opleve at blive lyttet til og taget alvorligt. 

Ambitionen understøttes af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv. 

Læs om videnscentret