Videoer

Gennem en række videoer introducerer vi til barnets lov: lovens intentioner og formål.

Vi har som en del af vores kompetenceudviklingsaktiviteter udviklet en række videoer med det formål at introducere til barnets lov – se blandt andet et af vores syv virtuelle oplæg eller vores introducerende videoer om barnets lov.

Vi forslår at videoerne bruges i den lokale formidling af intentionerne med loven til fx politisk niveau eller medarbejdere der arbejder med det udsatte børne- og ungeområde.

Virtuelle oplæg om barnets lov. Få en introduktion til barnets lov gennem vores virtuelle oplæg. I juni måned 2023 holdt vi syv virtuelle møder om barnets lov med fokus på formålet med barnets lov og de ændringer, som kommer med barnets lov.

Møderne er målrettet en bred vifte, herunder det politiske niveau og direktionsniveau, ledere, medarbejdere og andre, som arbejder med eller har interesse for det udsatte børne- og ungeområde.

Politiske udvalg, direktører og chefer

I samarbejde med Ankestyrelsen har Social- og Boligstyrelsen afholdt et virtuelt oplæg om barnets lov, for kommunernes politiske udvalg, direktører og chefer.

Ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for implementeringen af barnets lov

I samarbejde med Ankestyrelsen har Social- og Boligstyrelsen afholdt et virtuelt oplæg om barnets lov, for ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for implementeringen af barnets lov på myndighedsområdet for børn og unge.

Rådgivere fra myndighedsområdet for børn og unge

I samarbejde med Ankestyrelsen har Social- og Boligstyrelsen afholdt et virtuelt oplæg om barnets lov, for rådgivere fra myndighedsområdet for børn og unge.

Undervisere fra professionshøjskoler mv.

I samarbejde med Ankestyrelsen har Social- og Boligstyrelsen afholdt et virtuelt oplæg om barnets lov, for undervisere fra professionshøjskoler mv.

Civilsamfundsaktører og andre interessenter

I samarbejde med Ankestyrelsen har Social- og Boligstyrelsen afholdt et virtuelt oplæg om barnets lov, for civilsamfundsaktører og andre interessenter.

Udførerområdet

I samarbejde med Ankestyrelsen har Social- og Boligstyrelsen afholdt et virtuelt oplæg om barnets lov, for udførerområdet.

Ledere og medarbejdere på almenområdet fx skole- og dagtilbudsledere

I samarbejde med Ankestyrelsen har Social- og Boligstyrelsen afholdt et virtuelt oplæg om barnets lov, for ledere og medarbejdere på almenområdet fx skole- og dagtilbudsledere.

Introduktionsvideoer om barnets lov. Gennem to videoer giver vi dig, dine kollegaer, samarbejdspartnere og andre interesserede en indflyvning til intentionerne med barnets lov. Vi giver i videoerne ordet til en ung, som tidligere har været anbragt uden for hjemmet, to kommunale repræsentanter og Social- og Boligstyrelsens direktør, som fortæller om deres perspektiver på barnets lov og implementeringen af loven.

Hør fx en ung, som tidligere har været anbragt uden for hjemmet, Stefan Rundstrøm, fortælle om, hvor afgørende vigtigt, det er at have indflydelse på sin egen sag, eller rådgiveren Rikke Nielsen fortælle om, hvordan hun fremover vil arbejde med inddragelse. Centerchef Tine Vesterby Søren giver desuden hendes bud på, hvordan de i Egedal Kommune vil gribe implementeringen af barnets lov an.

Vi foreslår, at du ser videoerne i faglige netværk og bruger dem som udgangspunkt for drøftelser om barnets lov.

Find videoerne her:

Introduktionsvideo om barnets lov - interviewvideo
Introduktionsvideo om barnets lov - kampagnevideo

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her