Forstå barnets lov - en guide til personalet i dagtilbud og grundskolen

2024

Guiden beskriver, hvad det pædagogiske personale med barnets lov skal være opmærksom på, når der bekymring for et barns eller en ungs trivsel. Der er særligt fokus på inddragelse, underretning og kommunens støttemuligheder.

Guiden beskriver, hvad fagpersonale i dagtilbud og grundskole skal være opmærksom på, når børn og unge har brug for særlig støtte, herunder børn og unges styrkede rettigheder i forbindelse med barnets lov.

Guiden rummer to dele, der henvender sig til hhv. det pædagogiske personale i dagtilbud og skoler. De to dele af guiden er bygget op om de samme tre temaer: 

  • Hvordan pædagogisk personale kan støtte op om inddragelse af børn, unge og familier i udsatte positioner
  • Hvad pædagogisk personale kan gøre, når de bekymrede for et barns eller en ungs trivsel
  • Hvilken hjælp og støtte børn, unge og deres forældre kan få efter barnets lov

Temaerne udfoldes nedenfor:

Inddragelse og rettigheder: Børn og unge har ret til at blive hørt og få indflydelse på eget liv. Det har de også, når de oplever mistrivsel eller forhold, som gør, at de kommer i kontakt med rådgivere fra kommunen. Guiden beskriver, hvordan pædagoger og lærere med deres indsigt og faglighed kan støtte børn, unge og familier som får en sag og være med til at sikre, at børn og unge bliver inddraget i forhold, som vedrører deres liv.

Bekymring for trivsel: Nogle gange vil personalet i dagtilbud og grundskolen opleve at have en bekymring for børn og unges trivsel på en måde, som skal føre til en underretning. Guiden indeholder enkle oversigter over, hvilke handlinger kommunen kan iværksætte efter barnets lov, når der modtages en underretning. Der er lagt vægt på, at beskrivelsen af, hvordan en sag kan forløbe, skal understøtte personalets indsats for at hjælpe familierne.

Støttemuligheder: Barnets lov definerer en række muligheder for hjælp og støtte til børn, unge og familier, hvor der er bekymring for udvikling og trivsel. Guiden beskriver de forskellige kommunale indsatser og niveauer af indgreb.

Guidens temaer er udvalgt på baggrund af interviews med fagpersonale i forskellige dagtilbud og grundskoler i syv kommuner.

Alle større afsnit i udgivelsen er klikbare, så man som læser nemt og hurtigt kan bevæge sig rundt i guiden.

Plakater

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet to plakater med tilhørende QR-kode til ophæng.

Hent plakat "Er du bekymret for et barn?" her

Hent plakat "Forstå barnets lov" her