Om forebyggelse og tidlig indsats

En tidlig forebyggende indsats til børn og familier involverer mange aktører, arenaer og fagligheder. Det kræver, at kommuner arbejder med sammenhæng, koordinering og et helhedsorienteret perspektiv – både på strategisk og praksisnært niveau.

Under ’Forebyggelse og tidlig indsats' kan du læse om:

  • Hvilke elementer der er centrale at arbejde med i den tidlige forebyggende indsats
  • Hvorfor de centrale elementer er vigtige
  • Hvordan kommuner kan arbejde med elementerne

Figuren viser en samlet oversigt over elementerne og illustrerer den tætte sammenhæng imellem dem.

Figur - Centrale elementer

Klik på billedet for stor version.

Siderne om de centrale elementer henvender sig til kommunale beslutningstagere, ledere, udviklingskonsulenter og de fagprofessionelle, der arbejder med børn, unge og familier i udsatte positioner på tværs af det almene og specialiserede børne- og ungeområde.

Hvorfor arbejde med den tidlige forebyggende indsats?

Denne film fortæller kort, hvorfor det er en god idé at styrke den forebyggende indsats ved i fællesskab at omlægge praksis til at være tidligere forebyggende på børne- og ungeområdet. 

Se filmen i stor version på YouTube

Social- og Boligstyrelsen understøtter arbejdet med tidlig forebyggende indsats

Mange danske kommuner er allerede godt i gang med at styrke den tidlige forebyggende indsats på børne- og ungeområdet.

Social- og Boligstyrelsen understøtter udviklingen gennem rådgivning og udbredelse af praksisnær og forskningsbaseret viden på området.

Social- og Boligstyrelsen har blandt andet udarbejdet konceptet ”Strategisk ramme og Faglig retning” i et samarbejde med tre kommuner (Haderslev, Herning og Hvidovre), der kan inspirere og understøtte kommunernes omlægning til en tidligere forebyggende indsats.

 Læs publikationen "Strategisk ramme og Faglig retning”

 

 

Kontakt

Gitte Bossi-Andresen
Leder af Opsporing og Tidlig Indsats